De aanleg van warmtenetten in proeftuingemeenten

aanleg warmtenetten in proeftuingemeenten

Met de wijziging van de Gaswet per 1 juli 2018 is onder meer een ‘de facto’ verbod geïntroduceerd. Dit voor het aansluiten van nieuw te bouwen woningen op het gasnet. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de 7 miljoen bestaande woningen en 1 miljoen andere gebouwen met een gasaansluiting. Voor deze woningen en gebouwen geldt op grond van de Gaswet nog steeds een aansluitplicht.

De recente “Wijziging van de Crisis- en herstelwet is in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van energieverbruik” (Transitiewet) die op 1 juli 2019 in werking is getreden, geeft 27 proeftuingemeenten de ruimte om af te wijken van de verplichting om bestaande woningen en andere gebouwen te voorzien van een aansluiting op het gasnet.

In dit artikel zullen Tycho Lam en Jan van Vulpen ingaan op de beperkingen en mogelijkheden van de Gaswet. Daarna onderzoeken zij in hoeverre er nog (andere) knelpunten zijn. Hiervoor gebruiken ze twee voorbeelden van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte die planregels bevatten met betrekking tot de energietransitie. Voor deze constateerde knelpunten dragen zij oplossingen aan. Ook voor het afdwingen van aansluiting op het warmtenet. Waarna zij het artikel afsluiten met een korte conclusie.

Download de publicatie via de onderstaande button.