• Home |
  • Kennis |
  • De brede blik van Bruil op het agrarisch omgevingsrecht

De brede blik van Bruil op het agrarisch omgevingsrecht

natuurvergunningen

Wat is de kracht van Willem Bruil? Willem kan als geen ander ingewikkelde materie kort en bondig samenvatten, tegelijkertijd kritisch beschouwen en wel zo scherp dat iedereen het snapt. Dat kan hij bovendien in de volle breedte van het agrarisch recht
en (misschien wel het meest in het oog springend) met zeer veel humor.

Om deze redenen is Willem al decennia lang een inspiratiebron voor juristen die het agrarisch recht beoefenen, zeker ook voor mij. Mij is gevraagd om de ontwikkelingen in het agrarisch omgevingsrecht en de rol en visie van Willem in dit verband te beschouwen. Aan de hand van twee actuele voorbeelden uit het agrarisch omgevingsrecht, namelijk de thema’s stikstof (project en bestemmingsplan) en verduurzaming van de veehouderij via het bestemmingsplan, zal ik hetgeen ik zojuist aangaf over de kracht van Willem illustreren.

Tegelijkertijd schets ik daarmee de juridische stand van zaken ten aanzien van deze onderwerpen. Daarop zal de nadruk ook liggen. Enige afbakening is gelet op de omvang en de complexiteit van de problematiek noodzakelijk. Zo laat ik bij
het onderwerp stikstof het deelonderwerp bemesten en beweiden onbesproken. Dit artikel is een bewerking van mijn presentatie tijdens de feestelijke studiemiddag ‘Bruils Brede Blik’ die op 20 februari 2020 in Arnhem plaatsvond. Ontwikkelingen van na 20 februari 2020 zijn, behoudens enkele uitzonderingen, niet in dit artikel beschreven.