De multifunctionele stichting

Bij het horen van het woord ‘stichting’ zullen de gedachten vermoedelijk uitgaan naar een organisatie met een ideële doelstelling. De stichting is echter een multifunctionele rechtsvorm, ook voor ondernemers.

Op grond van het Burgerlijk Wetboek beoogt een stichting met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezelijken. Het doel van de stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen, tenzij deze een ideële of sociale strekking hebben, Een stichting kent geen leden, maar ten minste een bestuur en eventueel een toezichthoudend (en/of andere) orga(a)n(en).

In de notariële praktijk wordt de stichting veelvuldig gebruikt. Roland van Mourik zet een aantal toepassingen voor je op een rij.

Bekijk het bestand via de onderstaande button.