De partijdige notaris

Afbeelding voor De partijdige notaris

Van een notaris ben je gewend dat hij onpartijdig en onafhankelijk is. Hij staat tussen partijen in en heeft daarbij ook de belangen van derden te behartigen. Hierdoor vervult de notaris een belangrijke en onmisbare rol in de maatschappij. Maar de notaris kan meer rollen vervullen. Binnen de beroepsgroep wordt intensief gesproken over de (toekomstige) rol van notaris in onze maatschappij. Daarbij speelt de balans tussen ambtenaar en ondernemer een belangrijke aspect en lopen meningen over de toekomstige invulling uiteen. In een eind vorig jaar door de beroepsorganisatie uitgebracht rapport komt dat sterk tot uitdrukking. Een van de onderwerpen is de mogelijkheid om naast notaris ook advocaat te kunnen zijn. Waarom niet zou je denken?