• Home |
  • Kennis |
  • De regels van concreet zicht op legalisatie: een overzicht aan de hand van recente rechtspraak

De regels van concreet zicht op legalisatie: een overzicht aan de hand van recente rechtspraak

Afbeelding voor De regels van concreet zicht op legalisatie: een overzicht aan de hand van recente rechtspraak

In dit artikel geven Chantal van Mil en Merel Copier aan de hand van recente rechtspraak een overzicht van de verschillende momenten waarop sprake is van concreet zicht op legalisatie in de gevallen waarin het bestemmingsplan wordt overtreden of een project wordt uitgevoerd zonder de daarvoor vereiste omgevingsvergunning. De laatste categorie is onderverdeeld in de omgevingsvergunning voor bouwen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en de omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo.

Daarnaast wordt ingegaan op de vraag wanneer concreet zicht op legalisatie bestaat als sprake is van onlosmakelijke samenhang tussen de activiteiten van artikel 2.1 van de Wabo en wanneer concreet zicht op legalisatie bestaat in geval van een aantal vergunningen op basis van een verordening of sectorale wet. Het artikel wordt afgesloten met een overzicht van de hoofdregels met betrekking tot het moment waarop concreet zicht op legalisatie wordt aangenomen.