De schenkingsvrijstellingen van 2022

Schenkingvrijstelling

Het nieuwe jaar is begonnen, dus dat betekent nieuwe schenkingsvrijstellingen. Ben je van plan om een bedrag te schenken? Bijvoorbeeld, omdat je de (klein)kinderen wilt helpen met het kopen van een woning of graag wilt schenken ‘met de warme hand’. Ieder jaar kan je een bedrag belastingvrij schenken aan kinderen, kleinkinderen of aan anderen. In deze blog bespreek ik de schenkingsvrijstellingen van 2022.

Hoeveel kan ik belasting vrij schenken?

Het jaarlijkse bedrag dat iemand belastingvrij mag schenken is afhankelijk van de ontvanger. In 2022 mogen ouders een bedrag ter grootte van € 5.677 schenken aan hun kind. Onder ‘kind’ wordt ook een pleegkind of stiefkind verstaan. Voor schenkingen aan kleinkinderen en anderen bedraagt de vrijstelling € 2.274. Let op, partners worden gezien als één schenker en één ontvanger. Het is dus niet mogelijk om als ouders beide een belastingvrije schenking aan je kind te doen. Dit geldt ook als de ouders zijn gescheiden. Doe je dat wel, dan moet er schenkbelasting worden betaald over het bedrag boven de vrijstelling € 5.677.

Eenmalig verhoogde vrijstelling: welke keuze maak jij?

Een ouder mag eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken aan een kind. Deze vrijstelling geldt echter alleen als de ontvanger of de partner daarvan tussen de 18 en 40 jaar is. Er zijn drie mogelijke vrijstellingen waar de ouder uit kan kiezen.

Vrij besteden

De vrijstelling voor een bestedingsvrije schenking bedraagt € 27.231. Houd er wel rekening mee dat de verhoogde vrijstelling in de plaats van de jaarlijkse vrijstelling komt. Een ouder kan een kind niet óók nog € 5.677 belastingvrij schenken.

Dure studie

Als een kind een dure studie gaat doen, mag de ouder een bedrag van € 56.724 belastingvrij schenken. Onder een ‘dure studie’ wordt verstaan dat de kosten voor de studie of opleiding minstens € 20.000 per jaar bedragen. Let wel op dat hier bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. Een van de voorwaarden is dat je bij een notaris de  schenking moet laten vastleggen in een akte.

Jubelton

De schenkingsvrijstelling ten behoeve van een eigen woning wordt ook wel de ‘jubelton’ genoemd. De jubelton geldt ook voor schenkingen aan anderen. Wanneer het kind een huis koopt of een woning gaat verbouwen, dan mag een ouder daarvoor € 106.671 belastingvrij schenken.

In het coalitieakkoord staat het voornemen de jubelton per 1 januari 2024 af te schaffen. Een eerdere afschaffing bleek niet mogelijk. Het kabinet heeft een voorstel gedaan om per 1 januari 2023 de jubelton alvast te verlagen naar € 27.231. Dit verlaagde bedrag is gelijk aan het bedrag van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling tussen ouders en kinderen. De verlaging van de jubelton per 1 januari 2023 bleek wel mogelijk.

De Belastingdienst kijkt dus naar het bestedingsdoel. Aan een eenmalig verhoogde vrijstelling zijn dus voorwaarden verbonden. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie over deze voorwaarden.

Schenken op papier

Zit het eigen vermogen ‘vast’, bijvoorbeeld in de woning, dan kan ‘schenken op papier’ een optie zijn. Dit is een constructie waarbij ‘op papier’ een bedrag wordt geschonken. De ontvanger leent het bedrag meteen weer terug. De ‘schenking op papier’ moet in een notariële akte worden vastgelegd en er moet jaarlijks daadwerkelijk een rente van 6% worden betaald.

Grip op de schenking

Om ervoor te zorgen dat er verstandig met de schenking wordt omgegaan, kan er in een schenkingsakte worden bepaald dat de schenking wordt beheerd door iemand anders totdat de (klein)kinderen een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Dit is een bewindbepaling.

Om te voorkomen dat je (klein)kind de schenking na een scheiding moet delen met zijn/haar ex-partner kan je in een schenkingsakte een zogenaamde ‘uitsluitingsclausule’ opnemen. Deze clausule zorgt ervoor dat de schenking privévermogen blijft van de ontvanger.

Tarieven schenk- en erfbelasting 2022

Is het bedrag van de schenking hoger dan de vrijstelling, dan is het meerdere belast met schenkbelasting. Schenk je bijvoorbeeld € 20.000 aan je kind (zonder gebruik te maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling), dan kan van dat bedrag de vrijstelling van € 5.677 worden afgetrokken. Over het restantbedrag € 14.323 is schenkbelasting verschuldigd. Het restantbedrag valt in de eerste tariefschijf (€ 0 – € 130.425) en kinderen vallen onder tariefgroep I. Over € 14.323 is 10% schenkbelasting verschuldigd.

Hieronder vind je een overzicht van de tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting 2022.

Tarieven 2022 erf- en schenkbelasting

Vragen?

Heb je vragen over schenkingsvrijstellingen of wil je meer informatie over schenkingen, neem dan gerust contact op met Erik van den Munckhof of Marjolein Carmiggelt.