De verantwoordingsplicht onder de AVG

Uitspraak inzake het recht op rectificatie onder de AVG

Organisaties moeten voor de verwerkingen waarvoor zij verwerkingsverantwoordelijke zijn in de zin van de privacyregelgeving kunnen aantonen dat zij de persoonsgegevens in overeenstemming met de basisbeginselen uit de privacyregelgeving verwerken. Deze nieuwe verplichting uit art. 5 lid 2 AVG heet ook wel de ‘verantwoordingsplicht’ of accountability. In dit artikel ga ik in op deze nieuwe verplichting aan de hand van informatie van een paar toezichthouders binnen de EU.

Verder lezen? Download het volledige artikel hieronder.