• Home |
  • Kennis |
  • De wettelijke bepaling in de praktijk: artikel 7:296 lid 1 sub a BW

De wettelijke bepaling in de praktijk: artikel 7:296 lid 1 sub a BW

In ieder nummer van HIP wordt aan de hand van een praktijkgeval een wettelijke bepaling besproken. Het betreft steeds een bepaling waarover in de literatuur weinig geschreven is. Het praktijkgeval wordt geschetst, de tekst van de bepaling wordt geciteerd, kort toegelicht en toegepast op het prakijkgeval. In deze aflevering van HIP is artikel 7:296 lid 1 sub a BW aan bod, over de opzegging van een huurovereenkomst met betrekking tot een 290-bedrijfsruimte op de grond dat de bedrijfsvoering van de huurder niet is geweest zoals een goede huurder betaamt.