Eenmanszaak in de coronacrisis: snel de B.V. in?

Eenmanszaak naar BV

Door de coronacrisis zien veel ondernemers financiële problemen op zich afkomen. Als je een eenmanszaak hebt, zijn de financiële problemen van je onderneming ook direct je eigen financiële problemen. Je bent namelijk met je privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden van je onderneming.

De manier om je privé-vermogen buiten schot te houden, is het ondernemen door ’tussenkomst’ van een B.V. Doordat de onderneming in de B.V. zit, is uitsluitend het vermogen van de B.V. het vermogen waarop schuldeisers zich kunnen verhalen. Je privé-vermogen is in principe veiliggesteld. Mocht dus de B.V. niet meer kunnen betalen, dan gaat de B.V. failliet, maar jij niet.

Eenmanszaak omzetten naar B.V.

Dit is natuurlijk waardevolle informatie als je een onderneming wilt beginnen, maar wat nu als je al een eenmanszaak hebt? Kun je die dan ‘omzetten’ naar een B.V.?

Ja, dat kan. En onder bepaalde voorwaarden kan dat zelfs fiscaal gefaciliteerd. In dat geval leidt de omzetting (wat fiscaal een staking van de eenmanszaak is) niet tot heffing van inkomstenbelasting.

Wat let je dus? Zeker nu. Snel die B.V. in, want dan ben je van je privé-aansprakelijkheid af!

Het ligt wat genuanceerder.

Is het werkelijk zo eenvoudig? Helaas niet.

Omzetting is niet juridisch gefaciliteerd

Ten eerste is de omzetting van een eenmanszaak naar een B.V. weliswaar fiscaal gefaciliteerd, maar juridisch niet. Hierdoor moet je alle vermogensbestanddelen die tot het vermogen van je onderneming behoren, overdragen aan de B.V. Dat is ten aanzien van je inventaris misschien geen probleem, maar wel ten aanzien van je schulden en contracten (waar het je nu juist om te doen is). Die kunnen alleen met toestemming/medewerking van de wederpartij door de B.V. worden overgenomen.

Het is tijdens deze coronacrisis maar zeer de vraag of een wederpartij positief zal reageren op je verzoek. Wordt je verzoek niet gehonoreerd, dan blijf je dus privé aansprakelijk.

Bijzondere aandacht verdient overigens nog een eventueel betrokken bank. Niet alleen dient de bank toestemming/medewerking te verlenen aan de overneming door de B.V. van de door de bank verstrekte financiering, de overdracht van vermogensbestanddelen in het kader van een omzetting in het algemeen leidt bovendien tot opeisbaarheid van die financiering indien dit plaatsvindt zonder toestemming van de bank.

Omzetting kan paulianeus zijn

Ten tweede kan de omzetting van een eenmanszaak naar een B.V. ‘paulianeus’ zijn. Dat betekent dat je de omzetting hebt doorgevoerd, terwijl je wist of behoorde te weten dat dit zou leiden tot een benadeling van je schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden.

Indien dit het geval is, kunnen die benadeelde schuldeisers de voor hen paulianeuze rechtshandelingen vernietigen en ben je daarvoor alsnog privé aansprakelijk. Zit je eenmanszaak dus al in zwaar weer, dan zal een omzetting je dus niet baten als het gaat om het afschermen van je privé-aansprakelijkheid.

Omzetting heeft fiscale consequenties

Ten derde heeft de omzetting van een eenmanszaak, ondanks de faciliteit in de inkomstenbelasting, hoe dan ook fiscale consequenties. Zo krijg je te maken met vennootschapsbelasting die de B.V. dient te betalen en als DGA (directeur-grootaandeelhouder) geldt voor jou de gebruikelijk loonregeling. Het kan zo zijn dat als je alle belastingen bij elkaar optelt, de totale belastingdruk hoger is dan bij je eenmanszaak. Je moet je dus ook afvragen of de omzetting dit eventuele financiële offer waard is.

Vragen?

Denk na voordat je jouw eenmanszaak omzet naar een B.V. Er zitten, zoals blijkt, meer consequenties aan verbonden dan je in eerste instantie zou denken.

Wil je weten welke gevolgen het omzetten van een eenmanszaak naar een B.V. heeft in jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met Ton van Os.