Eigendom in de agrarische sector: geen rustig bezit

Afbeelding voor Eigendom in de agrarische sector: geen rustig bezit

Het fundamentele recht op eigendom kan op steeds meer belangstelling rekenen in de agrarische sector, omdat overheden steeds vaker lijken te tornen aan het eigendom van boeren. Voorbeelden van juridische strijd over agrarische eigendom zijn talrijk. Denk bijvoorbeeld aan het stelsel van varkensrechten, de vaststelling van melkveefosfaatreferenties, het verbod op de pelsdierhouderij en meer recent de Regeling fosfaatreductieplan 2017 en het stelsel van fosfaatrechten. Al deze maatregelen grepen (en grijpen soms nog steeds) diep in op boerenbedrijven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat boeren steeds vaker een beroep doen op hun eigendomsrecht. Maar hoe succesvol zijn die beroepen?

De rechtspraak en de praktijk lijken weerbarstig. Tijd voor een agrarisch-gerelateerde bespreking.