Energielabel C verplichting: ben je er klaar voor?

Energielabel C

Meer dan 275 overheidsgebouwen en ruim de helft van de kantoorgebouwen in Nederland beschikt nog altijd niet over minimaal een energielabel C. Dit terwijl het vanaf 1 januari 2023 verboden is om een kantoorgebouw te gebruiken of in gebruik te nemen zonder minimaal een energielabel C.

Tijdens het webinar ‘Contracteren lokale zonne- en windparken en transformatie maatschappelijk vastgoed’ heb ik aangegeven wanneer je aan de aan de energielabel C verplichting moet voldoen, hoe je dat kunt bewerkstelligen en wat de consequenties zijn, indien je niet tijdig aan de gestelde norm voldoet. Dat de energielabel C verplichting daadwerkelijk zal worden gehandhaafd, is inmiddels duidelijk. Als jouw kantoorgebouw dus nog niet beschikt over minimaal een energielabel C, dan moet je nu aan de slag.

In deze blog zal ik nader toelichten hoe die handhaving eruit ziet en hoeveel tijd je nog hebt om het energielabel C te verkrijgen.  

Handhaving energielabel C verplichting

Minister De Jonge heeft er inmiddels bij gemeenten op aangedrongen om de energielabel C verplichting te gaan handhaven.

De gemeente begint met het aanschrijven van de eigenaar van een kantoorgebouw en verzoekt de eigenaar om alsnog binnen 12 weken aan de energielabel C verplichting te voldoen. Lukt dat niet, dan zal de eigenaar een planning moeten aanleveren waarin de eigenaar aangeeft binnen welke termijn hij wel over het benodigde energielabel beschikt. Voldoet de eigenaar niet binnen die termijn aan de energielabel C verplichting dan volgt handhaving.

Op de onderstaande afbeelding is weergegeven hoe gemeenten te werk moeten gaan:

Bron: Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)
Bron: Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

De eigenaar van een kantoorgebouw dat nog niet voldoet aan de energielabel C verplichting krijgt dus de gelegenheid om binnen een termijn van 12 weken alsnog te voldoen aan de energielabel C verplichting of een planning te overleggen waarbinnen aan die verplichting zal worden voldaan. Als die termijn vervolgens niet gehaald wordt, zal overgegaan worden tot het innen van dwangsommen. Wordt tijdens de termijn van de dwangsom alsnog niet voldaan aan de energielabel C verplichting dan zal de handhaving worden geëscaleerd, waarbij sluiting van het kantoorgebouw tot de mogelijkheden behoort.

Het is dus zaak om tijdig te voldoen aan de energielabel C verplichting.

Wil je weten of jouw kantoorgebouw over minimaal een energielabel C dient te beschikken of heb je vragen over het handhavingstraject, neem dan contact op met Anne van Wijk – Driessen.