• Home |
  • Kennis |
  • Europese drempelwaarden dalen voor het eerst in tien jaar

Europese drempelwaarden dalen voor het eerst in tien jaar

Europese drempelwaarden

Elke twee jaar stelt de Europese Commissie drempelwaarden vast. Deze drempelwaarden bepalen of een opdracht Europees aanbesteed moet worden. Wanneer de geraamde waarde van een opdracht evenveel of meer dan de Europese drempelwaarde bedraagt, dan moet een aanbestedende dienst de opdracht Europees aanbesteden.

Per 1 januari 2020 gelden er weer nieuwe drempelwaarden. Deze nieuwe drempelwaarden zijn onlangs bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (L 279, 31 oktober 2019).

Voor het eerst in tien jaar zijn de drempelwaarden gedaald.

Hoeveel de drempelwaarden precies gedaald zijn? Dat kun je teruglezen in dit blog.

Verschillende soorten drempelwaarden

Het woord drempelwaarden geeft aan dat er verschillende soorten drempelwaarden bestaan. Voor de verschillende soorten opdrachten gelden verschillende drempelwaarden.

Zo zijn er verschillende drempelwaarden voor werken en leveringen/diensten onder de klassieke aanbestedingsrichtlijn, de concessierichtlijn en de defensierichtlijn. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen drempelwaarden bij opdrachten van de centrale overheid, decentrale overheden en speciale sectorbedrijven.

Nieuwe drempelwaarden

Voor het eerst in tien jaar dalen de drempelwaarden weer. Deze daling van de drempelwaarden geldt zowel voor werken als voor leveringen en diensten, ongeacht de sector. Zoals altijd hebben de nieuwe drempelwaarden een looptijd van twee jaar. Ze gelden dus van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.

Wat verandert er?

Hieronder een overzicht van de gewijzigde drempelwaarden, opgesplitst per soort opdracht/concessie:

Overheidsopdracht: klassieke sectoren

HuidigVanaf 01-01-2020
Werken€ 5.548.000€ 5.350.000
Leveringen en diensten (decentrale overheid)€ 221.000€ 214.000
Leveringen en diensten (centrale overheid)€ 144.000€ 139.000

Overheidsopdracht: speciale sectoren

HuidigVanaf 01-01-2020
Werken€ 5.548.000€ 5.350.000
Leveringen en diensten€ 443.000€ 428.000

Overheidsopdracht: defensie en veiligheid

HuidigVanaf 01-01-2020
Werken€ 5.548.000€ 5.350.000
Leveringen en diensten€ 443.000€ 428.000

Concessies

HuidigVanaf 01-01-2020
(Openbare) werken€ 5.548.000€ 5.350.000
Diensten€ 5.548.000€ 5.350.000

* Bedragen zijn exclusief BTW.
***Dit is slechts een overzicht van de gewijzigde bedragen.

In het kort

Door deze lagere drempelwaarden zal er vanaf 1 januari aanstaande iets eerder sprake zijn van een Europees aanbestedingsplichtige opdracht. Vooral bij overheidsopdrachten voor werken en concessieopdrachten is de grens een stuk (bijna €200.000,-) lager komen te liggen. Houd dit in de gaten!

Meer weten?

Heb je vragen naar aanleiding van deze blog of wil je meer weten over het aanbestedingsrecht? Neem dan contact op.