Europese richtlijnen privacy en corona

Privacy-verordening

Het European Data Protection Board (EDPB) heeft onlangs twee nieuwe richtlijnen vastgesteld met betrekking tot privacyvraagstukken die in het kader van de coronacrisis ontstaan. In de richtlijnen geeft de EDPB uitleg over hoe de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet worden toegepast in het kader van gegevensverwerkingen bij bestrijding van het coronavirus.

De eerste richtlijn (Guidelines on the processing of health data for research purposes in the context of the COVID-19 outbreak) ziet op het verwerken van gezondheidsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek naar het coronavirus. De tweede richtlijn (Guidelines on geolocation and contact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak) ziet op het verwerken van locatiegegevens en het gebruik van apps die contactmomenten tussen mensen traceren (‘contact tracing apps’).

De richtlijnen zijn onder meer bedoeld voor Europese overheden, bedrijven en organisaties zoals ziekenhuizen.