De Europese verklaring van erfrecht

Europese verklaring van erfrecht

Door de steeds vager wordende landsgrenzen komt het steeds vaker voor dat aan een nalatenschap internationale aspecten kleven. Ben jij bijvoorbeeld erfgenaam van iemand die:

  • is geëmigreerd naar het buitenland
  • in Nederland woonde, maar een andere nationaliteit had
  • een vakantiehuisje in het buitenland had

dan heb je waarschijnlijk een Europese Verklaring van Erfrecht (in de volksmond ook wel internationale verklaring van erfrecht genoemd) nodig.

In deze blog leg ik je uit waarom een Europese Verklaring van Erfrecht nodig is, wat deze verklaring inhoudt en wat er allemaal bij komt kijken.

Waarom heb je een Europese Verklaring van Erfrecht nodig?

Ben je erfgenaam of executeur in een erfenis met internationale aspecten? Dan moet je rekening houden met de regels en procedures in Nederland, maar ook met die in een ander land.

In Nederland kun je veel zaken met een verklaring van erfrecht regelen. Met deze verklaring van erfrecht kun je zorgen dat je bijvoorbeeld weer toegang krijgt tot een bankrekening en dat een woning op naam van de erfgenamen komt.

In een ander land kun je dit niet regelen met een Nederlandse verklaring van erfrecht. Daar gelden simpelweg andere regels. Binnen Europa hebben ze hier een oplossing voor bedacht: de Europese Verklaring van Erfrecht. Daar vertel ik je in het resterende gedeelte van dit blog graag meer over.

Wat staat er in een Europese Verklaring van Erfrecht?

In deze verklaring zijn de verschillende regels van de deelnemende Europese landen samengevoegd, waardoor de Europese Verklaring van Erfrecht in al deze landen geldig is.

In deze verklaring staat opgenomen wie de erfgenamen zijn, aan wie bepaalde goederen worden nagelaten, wie bevoegd is de erfenis af te wikkelen en wat de precieze bevoegdheden van deze persoon zijn. Door deze informatie weet een buitenlandse instantie zeker dat ze met een bevoegd persoon handelen.

Wie mag een Europese Verklaring van Erfrecht aanvragen?

Alleen een erfgenaam, executeur of beheerder van de erfenis kan een Europese verklaring van erfrecht aanvragen. Een legataris (dit is iemand die recht heeft op – een deel van – de erfenis volgens de wet of het testament) kan dit niet.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat je een Europese Verklaring van Erfrecht alleen kunt opvragen voor overlijdens op of na 17 augustus 2015, de datum waarop de Europese Erfrechtverordening in werking trad.

Wanneer kun je in Nederland een Europese Verklaring van Erfrecht opvragen?

In Nederland is de notaris bevoegd een Europese Verklaring van Erfrecht op te maken. Voordat de notaris hiermee aan de slag kan moet deze eerst zeker weten dat Nederlands recht van toepassing is op de nalatenschap. Met het volgende schema kun je dat beoordelen.

Ja: dan is Nederlands recht van toepassing als de overledene ook de Nederlandse nationaliteit had of op het moment van overlijden Nederland als zijn gewone verblijfplaats had.

Nee: dan is Nederlands recht van toepassing als de overledene op het moment van overlijden zijn gewone verblijfplaats in Nederland had. Hierbij wordt gekeken met welk land de overledene de meest nauwe banden had.

Blijkt dat Nederlands recht niet van toepassing is? Dan is het voor een notaris niet toegestaan zomaar een Europese Verklaring van Erfrecht afgeven. In zo’n geval kan de notaris je adviseren bij welke instantie in het andere land je het beste terecht kunt voor hulp.

Hoe kom je aan een Europese Verklaring van Erfrecht?

In Nederland helpt de notaris je bij een Europese verklaring van erfrecht. Je hoeft dus alleen maar contact op te nemen met een notaris. Jij hoeft dus vrijwel niets te doen.

De notaris doet onderzoekt eerst wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om de praktische zaken van de nalatenschap te regelen (ook wel een executeur genoemd). Wanneer deze informatie boven tafel en helder is, maakt de notaris een Europese Verklaring van Erfrecht op. Daarna vragen we jou, als aanvrager, om de verklaring te ondertekenen. Na ondertekening ontvang je van ons een afschrift (kopie).

Formulier Europese erfrechtverklaring

Op de website van European e-Justice is een formulier beschikbaar gesteld, zodat je de basis van de Europese Verklaring van Erfrecht in alle beschikbare talen kunt vinden. Wij raden echter af om dit formulier zelf in te vullen. In de praktijk blijkt helaas dat het zelfstandig invullen van dit formulier vrij complex is. Dit leidt ertoe dat notarissen meer tijd nodig hebben om de aanvragen te verwerken en daardoor hogere kosten in rekening moeten brengen. De notaris kan aan de hand van dit formulier de Europese Verklaring van Erfrecht afgeven.

Hoe lang blijft een Europese Verklaring van Erfrecht geldig?

Een Europese verklaring van erfrecht is na afgifte 6 maanden geldig. Een notaris kan je een nieuw afschrift afgeven als deze 6 maanden voorbij zijn.

Wat zijn de kosten van een Europese Verklaring van Erfrecht?

Het is natuurlijk logisch dat je wil weten hoeveel een Europese Verklaring van Erfrecht kost. Helaas is hier geen eenduidig antwoord op te geven. De reden hiervoor is dat de kosten afhankelijk zijn van de complexiteit van elke individuele aanvraag, welke per persoon en situatie kan verschillen.

Europese Verklaring van Erfrecht nodig of wil je meer informatie?

Neem gerust contact met me op. Tijdens een kort, vrijblijvend telefoongesprek denk ik graag met je mee en geef ik, op basis van jouw persoonlijke situatie, een indicatie van de te verwachten kosten.

Vrijblijvend gesprek over de Europese Verklaring van Erfrecht?

Heb je al een Nederlandse Verklaring van Erfrecht?