• Home |
  • Kennis |
  • Exhibitieplicht en inzagerecht: hoe verhoudt zich dat?

Exhibitieplicht en inzagerecht: hoe verhoudt zich dat?

Afbeelding voor Exhibitieplicht en inzagerecht: hoe verhoudt zich dat?

Om inzage te krijgen in bescheiden of gegevens kan onder meer een beroep worden gedaan op art. 843a Rv, de exhibitieplicht, of op art. 35 Wbp, het inzagerecht. Op beide bepalingen kan gelijktijdig een beroep worden gedaan, maar de ratio achter deze twee bepalingen is heel verschillend. Dit arrest illustreert nogmaals het verschil in ratio en reikwijdte van het inzagerecht uit art. 35 Wbp naast de exhibitieplicht uit art. 843a Rv.

ECLI:NL:HR:2018:365 – Noot door Monique Hennekens