Factsheet: Ondergrondse afvalcontainers

Ondergrondse container

Veel gemeenten maken gebruik van ondergrondse afvalcontainers bij de inzameling van huishoudelijk afval. Op 2 augustus 2017 besloot de Raad van State dat locaties voor plaatsing van ondergrondse containers bij besluit moeten worden aangewezen (ECLI:NL:RVS:2017:2061). Gemeenten moeten daarmee rekening houden wanneer zij ondergrondse containers willen plaatsen.

Plaatsing vergt een goede voorbereiding en nauwkeurige besluitvorming. Om gemeenten daarbij te helpen, heeft Hekkelman in samenwerking met de NVRD de Factsheet ondergrondse containersĀ opgesteld.

De Factsheet ondergrondse containers bevat de juridische en praktische stappen die gemeenten moeten nemen wanneer overgegaan wordt tot plaatsing van ondergrondse containers. Deze stappen zijn in een stroomschema gezet om de verschillende keuzes die gemeenten kunnen maken inzichtelijk te maken. Het stroomschema bevat 9 stappen. Per stap bevat de factsheet zowel uitleg over de juridische als waar mogelijk de praktische uitwerking daarvan.