• Home |
  • Kennis |
  • Fosfaatrechten in pachtverhoudingen: pachter verplicht tot overdracht

Fosfaatrechten in pachtverhoudingen: pachter verplicht tot overdracht

Fosfaatrechten

In navolging op mijn blog over fosfaatrechten en pacht naar aanleiding van het tussenarrest van 26 maart 2019, ga ik in deze blog in op het vervolg.

Het Pachthof heeft op 24 september 2019 einduitspraak gedaan. Het Pachthof oordeelt dat de pachter bij het einde van de pacht verplicht was zijn fosfaatrechten aan de verpachter over te dragen. In die zaak ging het om hoevepacht. De pachter had een melkveebedrijf in gebruik. Gezien het overwegend belang waarvan in beginsel steeds sprake is bij hoevepacht, stelde de verpachter dat zij recht had op overdracht van de fosfaatrechten. Dat standpunt is dus gevolgd door het Pachthof.

Tussenarrest

In het tussenarrest van 26 maart 2019 is geoordeeld onder welke voorwaarden de pachter verplicht is tot overdracht van fosfaatrechten aan de verpachter bij het einde van de pachtovereenkomst. In beginsel zijn de fosfaatrechten van de pachter. Er is geen reden de rechten aan de verpachter over te dragen bij het einde van de pacht. Maar, heeft de verpachter langdurig bedrijfsmiddelen aan de pachter ter beschikking gesteld die voor het bedrijf van de pachter van overwegend belang zijn om zijn bedrijf te kunnen exploiteren, dan heeft de verpachter een aanspraak op fosfaatrechten.

Naar aanleiding van dit tussenarrest mochten zowel pachter, alsook verpachter reageren.

Reactie op tussenarrest

De pachter heeft aangevoerd dat hij de hoeve vroeger zonder stalinrichting aan de verpachter heeft verkocht. De investeringen zijn door pachter gedaan. Bovendien zou het aan de verpachter te wijten zijn dat de pachtovereenkomst is beëindigd.

Oordeel Pachthof

Deze standpunten zijn volgens het Pachthof niet voldoende om van de uitgangspunten af te wijken. Het hof wijst de vordering van de verpachter toe.

De pachter heeft de fosfaatrechten al verkocht, zodat hij de helft van de waarde ervan aan de verpachter moet betalen. Omdat de pachter gebruik heeft gemaakt van de stoppersregeling wordt er wel een voorwaarde aan de betaling verbonden. Als de toekenning van de fosfaatrechten aan de pachter door deelname aan de stoppersregeling alsnog wordt ingetrokken, moet de verpachter het geld aan hem terugbetalen.

Heb je vragen over fosfaatrechten of pachtgerelateerde kwesties, neem dat contact met mij op.