• Home |
  • Kennis |
  • Fosfaatrechten voor vleesveehouders: trek de keutel maar weer in?!

Fosfaatrechten voor vleesveehouders: trek de keutel maar weer in?!

Kan een stilgevallen veehouderij via de Dienstenrichtlijn een vergunning afdwingen voor een herstart

Op 19 juli 2018 werd in de Staatscourant de beleidsregel fosfaatrechten jongvee gepubliceerd. De beleidsregel had tot gevolg dat vleesveehouders niet langer fosfaatrechten nodig hadden, terwijl zij die in de eerste instantie wel toegekend hebben gekregen. In de beleidsregel wordt geregeld dat intrekking van de fosfaatrechten in deze gevallen mogelijk wordt. Maar mag intrekking van een begunstigde beschikking wel en zo ja, onder welke voorwaarden?

Recent zette Bruil de problematiek rondom vleesveehouders en fosfaatrechten in dit tijdschrift al scherp neer: het intrekken van een (begunstigende) fosfaatrechtenbeschikking is niet zonder meer
mogelijk zonder schadevergoeding en er wordt een bevoegdheid geschapen die niet bestaat. Die conclusies waren aanleiding voor mij om de problematiek nader uiteen te zetten en om de vraag te stellen en te proberen te beantwoorden of en zo ja onder welke omstandigheden fosfaatrechtenbeschikkingen nog door de minister mogen worden ingetrokken.