• Home |
  • Kennis |
  • Geen basis kostenverhaal. Asbestsanering na brand niet zo spoedeisend dat geen begunstigingstermijn kon worden gegeven. (AB 2021/236)

Geen basis kostenverhaal. Asbestsanering na brand niet zo spoedeisend dat geen begunstigingstermijn kon worden gegeven. (AB 2021/236)

Afbeelding voor Geen basis kostenverhaal. Asbestsanering na brand niet zo spoedeisend dat geen begunstigingstermijn kon worden gegeven. (AB 2021/236)

De werkzaamheden door bedrijf A zijn verricht naar aanleiding van een melding van woningbouwvereniging Habeko Wonen. In het verweerschrift stelt het college dat de woningbouwvereniging zich na het saneren van het met asbest verontreinigd gebied bij hem meldde en haar zorg uitsprak over een mogelijke verontreiniging onder de dakpannen van een aantal woningen aan de Jan van Goijenstraat. Deze woningen stonden het dichtst bij de brandhaard.

Het college heeft de woningen laten onderzoeken en op 12 juni 2018 opdracht gegeven tot sanering. De sanering van de omgeving van het perceel door bedrijf B was op 31 mei 2018 afgerond. Hoewel de asbestverontreiniging onder de dakpannen, zoals het college stelt, een gevolg is van dezelfde brand, kan niet worden geoordeeld dat de sanering hiervan ook onder de aangezegde spoedeisende bestuursdwang valt.

In de asbestinventarisatie van Van Santen Advies B.V. van 4 juni 2018 staat over de urgentie van de saneringswerkzaamheden dat de sanering op korte termijn moet plaatsvinden. Op de zitting heeft het college erkend dat deze sanering niet zo spoedeisend was dat daarvoor geen begunstigingstermijn kon worden gegeven. Het college had voor deze sanering dan ook een nieuwe last onder bestuursdwang moeten opleggen met een redelijke begunstigingstermijn voor appellant.

Als het college, zoals het ook tijdens de zitting heeft gesteld, twijfelde of appellant de sanering naar behoren zou (laten) uitvoeren, dan had het voorwaarden kunnen stellen aan en toezicht kunnen houden op de sanering. Gelet op het vorenstaande biedt de aangezegde spoedeisende bestuursdwang geen basis voor het verhalen van de kosten voor de door bedrijf A uitgevoerde werkzaamheden.

ABRvS 28 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:888