• Home |
  • Kennis |
  • Geen vereenzelviging van moeder- en dochtermaatschappij ten aanzien van aanbestedingsplicht

Geen vereenzelviging van moeder- en dochtermaatschappij ten aanzien van aanbestedingsplicht

Verwerpen erfenis

De zaak heeft betrekking op een dochtermaatschappij van de Litouwse (staats)Spoorwegen. Deze dochtermaatschappij draait 90 procent van haar omzet op opdrachten van de Litouwse Spoorwegen. De vraag rijst of deze dochtermaatschappij een aanbestedende dienst is. Het Hof van Justitie oordeelt dat daartoe moet worden getoetst aan de criteria voor kwalificatie als publiekrechtelijke instelling. De advocaat-generaal was overigens een andere mening toegedaan.