Gegevensuitwisseling bij overlast en woonfraude

Gegevensuitwisseling bij overlast

Verhuurers die persoonsgegevens van huurders uit willen wisselen ter voorkoming van overlast en woonfraude, worstelen in de praktijk met de voorwaarden die de privacywetgeving aan het uitwisselen van persoonsgegevens stelt. Bij die voorwaarden wordt in dit artikel stilgestaan. .

De situatie: een verhuurder van een woning gaat over tot beëindiging van een huurovereenkomst vanwege overlast, verboden onderverhuur en/of het telen van hennep. De gewezen huurder moet op zoek naar een andere woning. De verhuurder wil andere verhuurders of zelfs andere partij en zoals gemeente, politie en hulpverlening waarschuwen voor de huurder door zijn naam te verstrekken en de reden van beëindiging van de huurovereenkomst. Mag dat?

Als sprake is van het verwerken van persoonsgegevens, dan is de AVG in beginsel van toepassing. Dat wil zeggen dat de verhuurder aan de voorwaarden van de AVG moet voldoen (ook als het een particuliere verhuurder is). Als de verhuurder daaraan voldoet, dan is het verwerken van persoonsgegevens toegestaan.

Het moge duidelijk zijn dat het uitwisselen van persoons-gegevens complex is en dat de praktijk behoefte heeft aan vereenvoudiging. Daarvoor is nieuwe wetgeving in de maak in de vorm van het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (hierna `WGS’).2° Zowel de Afdeling advisering van de Raad van State als de AP zijn kritisch over het idee van nieuwe wetgeving als oplossing. De Afdeling wijst er terecht op dat de bestaande wetgeving mogelijkheden biedt.

Download het volledige artikel over standaardclausules in de huurovereenkomst en het gebruik van persoonsgegevens.