• Home |
  • Kennis |
  • Gewijzigde Gids Proportionaliteit en ARW 2016 per 1 juli 2020

Gewijzigde Gids Proportionaliteit en ARW 2016 per 1 juli 2020

Gewijzigde Gids Proportionaliteit

Woensdag 1 juli 2020 zijn de nieuwe Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (hierna: ARW 2016) in werking getreden. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Aanleiding wijzigingen

Op 12 juni 2018 heeft de Tweede Kamer een motie aanvaard waarin de regering wordt verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken om algemene voorwaarden die een tenderkostenvergoeding op voorhand uitsluiten, te verbieden. Tenderkosten zijn inschrijfkosten die een ondernemer dient te maken om in te schrijven op en in aanmerking te komen voor een overheidsopdracht. Ter uitvoering van deze motie, zijn bij besluit van 22 juni 2020  wijzigingen aangebracht aan de Gids Proportionaliteit en het ARW 2016. Deze wijzigingen treden per 1 juli 2020 in werking.

Wijziging Gids Proportionaliteit: tenderkostenvergoeding

De Gids Proportionaliteit geeft invulling aan de wijze waarop met het begrip ‘proportionaliteit’ bij aanbestedingen moet worden omgegaan. In voorschrift 3.8 is bepaald dat aanbestedende diensten een vergoeding aanbieden wanneer een gedeelte van de opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen. Uitgangspunt is dat aanbestedende diensten de inschrijfkosten beperken, zodat deze kosten niet vergoed hoeven te worden.

Op advies van de adviescommissie Gids Proportionaliteit is een nieuw voorschrift toegevoegd (voorschrift 3.8B) dat ziet op vergoeding van de inschrijfkosten bij intrekking van een aanbesteding. Volgens dit voorschrift is het op voorhand uitsluiten van een vergoeding van inschrijfkosten, indien de aanbesteding wordt ingetrokken, disproportioneel. Dat betekent niet dat bij iedere intrekking van een aanbesteding altijd sprake dient te zijn van een vergoeding. Een eventuele kostenvergoeding is afhankelijk van:

  • de aard van de aanbesteding,
  • de kosten die gemaakt zijn en
  • de omstandigheden waaronder de intrekking heeft plaatsgevonden.

Bij de gemaakte kosten kan het ook gaan om kosten die gemaakt zijn nog voordat de ondernemer tot een daadwerkelijke inschrijving is gekomen. Bij de intrekkingsomstandigheden is onder andere van belang wanneer en waarom de intrekking plaatsvindt.

Uit deze wijziging van de Gids Proportionaliteit vloeien geen verplichtingen voor burgers of bedrijven voort.

Wijziging ARW 2016

Het ARW 2016 beschrijft de procedures voor de aanbesteding van opdrachten voor werken. Aanbestedende diensten zijn verplicht dit reglement toe te passen voor overheidsopdrachten voor werken onder de Europese drempelwaarden. Het ARW 2016 wordt niet inhoudelijk gewijzigd, maar slechts gewijzigd met het oog op herstel van verschrijvingen, onjuiste verwijzingen en andere technische gebreken en leemten.

Conclusie

Met ingang van vandaag – woensdag 1 juli 2020 – treden de nieuwe Gids Proportionaliteit en het AWR 2016 in werking. Vooral het toegevoegde uitgangspunt van tenderkostenvergoeding bij intrekking van een aanbesteding is iets om rekening mee te houden in de praktijk.

Heb je naar aanleiding van deze blog vragen over de gewijzigde regelingen? Neem dan gerust contact op.