• Home |
  • Kennis |
  • Handhavingsverzoek afgewezen. Prioriteitstelling toegestaan in het kader van doelmatige handhaving. (AB 2021/38)

Handhavingsverzoek afgewezen. Prioriteitstelling toegestaan in het kader van doelmatige handhaving. (AB 2021/38)

Afbeelding voor Handhavingsverzoek afgewezen. Prioriteitstelling toegestaan in het kader van doelmatige handhaving. (AB 2021/38)

Prioriteitstelling toegestaan in het kader van doelmatige handhaving. Handhavingsverzoek afgewezen.

Het College overweegt dat een bestuursorgaan slechts in bijzondere omstandigheden mag afzien van het nemen van handhavingsmaatregelen. Dit betekent echter niet dat bij de handhaving geen prioriteiten mogen worden gesteld. Prioriteitstelling is toegestaan om in het kader van doelmatige handhaving onderscheid te maken in de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de handhavingstaak. Zo kan prioritering bepalend zijn voor de mate waarin toezicht wordt gehouden op de naleving van voorschriften. Naar het oordeel van het College heeft de staatssecretaris zijn belang bij een doelmatige inzet van beperkte handhavingscapaciteit zwaarder mogen laten wegen dan het belang van KRCO bij

handhaving van de regiogerichtheidseis. Daarbij neemt het College in aanmerking dat de staatssecretaris ertoe is overgegaan om voor een aantal vergunningen het naleven van de regiogerichtheidseis te onderzoeken en maatregelen heeft getroffen als daaraan niet was voldaan. Daarmee is de staatssecretaris feitelijk al grotendeels tegemoetgekomen aan het handhavingsverzoek uit 2015 van KRCO.

CBb 6 oktober 2020, ECLI:NL:CBB:2020:662