Handreiking SAS zonder emvi gepubliceerd

Handreiking sociaal domein

Minder ingewikkelde aanbestedingen, meer tijd voor zorg en samenwerking. Dat wordt beoogd met de ‘Handreiking SAS zonder emvi – vereenvoudigd aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet’.

De ‘Handreiking SAS zonder emvi’ is op 7 oktober jl. gepubliceerd en is ervoor bedoeld om gemeenten voor te bereiden op de aanstaande wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015’ is op 23 april jl. bij de Tweede Kamer ingediend. Dit voorstel heeft tot doel om aanbestedingsprocedures in het sociaal domein eenvoudiger te maken. Dat wil de wetgever bereiken door het zogenaamde EMVI-criterium in de Jeugdwet en de Wmo 2015 te schrappen.

Gemeenten moeten bij de aanbesteding van contracten in het kader van deze wetten nu nog kiezen voor de aanbieder met de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). In de praktijk betekent dit dat gemeenten offertes moeten opvragen, beoordelen en vervolgens een keuze moeten maken.

Met de wetswijziging worden aanbestedingsprocedures zonder offertefase mogelijk gemaakt, aldus het Ministerie van VWS. Zo merkte Minister De Jonge het volgende op over het wetsvoorstel: “Minder markt, meer samenwerking. Daar gaat het om. Hoe minder tijd we opmaken aan papier en ingewikkelde aanbestedingen, hoe meer tijd er is voor zorg en samenwerking.”

De Handreiking SAS zonder emvi

Met de Handreiking SAS zonder emvi (hierna: de Handreiking) kunnen gemeenten de ruimte die het wetsvoorstel biedt beter benutten. De Handreiking is vooral bedoeld voor inkopers van gemeenten. Aandachtspunten en voordelen van een procedure zonder EMVI-criterium worden toegelicht. In de Handreiking worden vier mogelijke inkoopprocedures zonder EMVI-criterium aangeboden:

Handreiking-SAS-Zonder-EMVI

Gemeenten kunnen zelf bepalen of één van deze procedures past bij hun specifieke situatie. De gesuggereerde stappen en de opties zijn niet uitputtend. Van geval tot geval wordt bekeken of het toevoegen of weglaten van stappen tot de mogelijkheden behoort.

In de Handreiking zijn de resultaten van pilots verwerkt die bij zes gemeenten worden uitgevoerd. De komende tijd wordt de Handreiking verder aangevuld met resultaten uit de lopende pilots en informatiedagen.

Panacee?

Inmiddels demissionair minister De Jonge zegt het volgende over de Handreiking: “Gemeenten die minder tijd kwijt zijn aan administratieve rompslomp en procedures kunnen meer tijd steken in de kwaliteit van zorg die in hun gemeente geboden wordt. Deze handreiking is daarom weer een stap in de goede richting.”

Maar is dat ook écht zo? Wordt inkopen en aanbesteden in het sociaal domein er met de wetwijziging en deze Handreiking werkelijk makkelijker op? Leidt een SAS zonder EMVI écht tot een betere kwaliteit en samenwerking?

Wegruimen van een juridisch obstakel

Mijn indruk is dat met het wetsvoorstel vooral een juridisch obstakel uit de weg wordt geruimd. In de Jeugdwet en Wmo 2015 wordt nu nog verplicht om in geval van aanbesteding te gunnen op basis van de EMVI. Echter, op grond van de Aanbestedingswet 2012 hoeft dat helemaal niet. Zie immers de artikelen 2.38 en 2.39 van die wet, waarin de voorschriften voor de procedure voor sociale en andere specifieke (SAS-) diensten staan.

Daaruit blijkt dat voor de aanbesteding van dit soort diensten al gebruik kan worden gemaakt van een verlicht aanbestedingsregime. Met veel ruimte voor eigen invulling.

Handreiking SAS zonder emvi vooral een nuttig hulpmiddel

Ik vraag mij af of de wetswijziging tot minder ingewikkelde aanbestedingsprocedures zal leiden. Met name de opties II t/m IV in de Handreiking lijken mij nog steeds tamelijk bewerkelijk en tijdrovend.

Kortom, de vraag is of het wetsvoorstel een panacee is of dat de beoogde doelen daarmee echt zullen kunnen worden bereikt. De Handreiking lijkt vooral een nuttig hulpmiddel bij het bepalen en inrichten van aanbestedingsprocedures in het sociaal domein.

Volg de ontwikkelingen samen met ons

Deze blog en webinar zijn de eerste activiteiten in een reeks die Hekkelman zal wijden aan de aanstaande wetswijziging. Wij volgen de ontwikkelingen en zorgen ervoor dat jij volledig op de hoogte bent. Zo ben jij voorbereid op wat komen gaat.

Vragen?

Heb je vragen, opmerkingen, of suggesties over deze blog? Of vragen over het webinar? Laat het mij weten, ik sta je graag te woord.

Matthijs Mutsaers, advocaat aanbestedingsrecht