• Home |
  • Kennis |
  • Het beroepsgeheim reikt over de dood heen: een onhoudbare stelling?

Het beroepsgeheim reikt over de dood heen: een onhoudbare stelling?

Beroepsgeheim

Algemeen wordt aangenomen dat het medisch beroepsgeheim over de dood heen reikt. Dit leidt in de praktijk echter nogal eens tot dilemma’s die nadere verkenning behoeven. In deze bijdrage worden deze dilemma’s rondom het medisch beroepsgeheim na de dood vanuit verschillende invalshoeken belicht door mensenrechtelijke, bestuursrechtelijke, civielrechtelijke, strafrechtelijke en tucht- en klachtrechtelijke aspecten te belichten.