• Home |
  • Kennis |
  • Het delen van gegevens huurder na ontruiming wegens hennepteelt: wat oordeelt het Hof?

Het delen van gegevens huurder na ontruiming wegens hennepteelt: wat oordeelt het Hof?

Het delen van gegevens huurder na ontruiming wegens hennepteelt wat oordeelt het Hof

Een sociale huurwoning wordt ontruimd wegens een melding van hennepteelt. Verhuurder en huurder raken daarop met elkaar verwikkeld in een gerechtelijke procedure. Eén van de vorderingen van de huurder is dat het de verhuurder verboden wordt om gegevens betreffende de ontruiming wegens hennepteelt te verstrekken aan de andere woningcorporaties. Volgens de huurder is dit niet in overeenstemming met de privacyregelgeving.

Ter uitvoering van een ‘hennepconvenant’ heeft verhuurder aan andere woningcorporaties (convenantpartners) kenbaar gemaakt dat sprake was van ontruiming wegens hennepteelt. Deze kennisgeving geschiedde door na de ontruiming melding te maken aan Woonurgentie Groningen dat sprake is van ‘code 2’, hetgeen duidt op hennepteelt.

De rechtbank wijst de vordering van de huurder toe. Volgens de rechtbank is sprake van een strafrechtelijk persoonsgegeven. Dat is volgens de rechtbank het geval, “omdat in de melding [van de politie aan de verhuurder] [is] genoemd dat de hennepkwekerij strafbaar is gesteld in de Opiumwet.” Strafrechtelijke persoonsgegevens mogen onder de Wbp (evenals onder de thans geldende AVG) alleen verwerkt worden als sprake is van een wettelijke uitzondering. Dat daarvan sprake is heeft verhuurder onvoldoende gesteld.