• Home |
  • Kennis |
  • Huurder belanghebbende. Ook een ander dan de overtreder kan belanghebbende zijn. (AB 2020/253)

Huurder belanghebbende. Ook een ander dan de overtreder kan belanghebbende zijn. (AB 2020/253)

Afbeelding voor Huurder belanghebbende. Ook een ander dan de overtreder kan belanghebbende zijn. (AB 2020/253)

Last onder dwangsom. Omdat er een fundamenteel recht in geding is — het woonrecht — worden huurders als belanghebbende aangemerkt.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 21 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:99, is in beginsel slechts de overtreder belanghebbende bij de oplegging van een last onder dwangsom, omdat alleen hij de dwangsom kan verbeuren, maar sluit dat niet uit dat ook een ander dan de overtreder belanghebbende kan zijn als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, van de Awb.

Appellanten hebben als huurders van de bedrijfsunits een eigen belang dat rechtstreeks is betrokken bij het besluit, omdat de opgelegde last onder dwangsom tot doel heeft de bewoning van de units te beëindigen. Er is derhalve een fundamenteel recht in geding — het woonrecht — zodat appellanten als belanghebbende moeten worden aangemerkt. De rechtbank heeft dat niet onderkend.

Van belang is voorts dat appellanten de bewoning willen hervatten indien het hoger beroep slaagt en dat dit instemming heeft van belanghebbende, die zelf geen hoger beroep heeft ingesteld.

ABRvS 13 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3808