Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

Omgevingswet

De minister voor Milieu en Wonen heeft laten weten dat de Omgevingswet niet op per 1 januari 2021 in werking zal treden. Tot welk moment de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld, is nog niet duidelijk.

Hier kun je de brief van de minister lezen.

De minister laat in haar brief weten dat voor een goede implementatie van het DSO nog flink wat stappen gezet moeten worden. Gecombineerd met de extra inspanningen en aanpassingen in het dagelijkse werk die de gevolgen van de bestrijding van het Coronavirus van provincies, gemeenten en waterschappen vragen, ziet de minister op dit moment de haalbaarheid van 1 januari 2021 in het geding komen.

Na overleg met de bestuurlijke partners zal de minister meer inzicht verschaffen in de nieuwe inwerkingtredingsdatum.

Uitstel, geen afstel

Het uitstellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt niet als een grote verrassing. Uitstel betekent naar onze verwachting overigens zeker geen afstel. De minister stelt in haar brief uitdrukkelijk dat het niet de vraag is of het stelsel in werking treedt, maar wanneer. Het belang van een goede voorbereiding op de inwerkingtreding blijft dus overeind.

Eisen voor inwerkingtreding

In dat kader is goed te vermelden dat de minister in haar brief de volgende ‘5 eisen’ voor inwerkingtreding van de Omgevingswet aanstipt:

 1. Vastgestelde Omgevingsvisie Provinicie en Rijk
 2. Vastgestelde Omgevingsverordening Provincie en beschikbaar via DSO-LV
 3. Indien inzetten projectbesluit: vaststellen door Rijk, Provincie of Waterschap
 4. Wijziging Omgevingsplan door gemeenten: vaststellen en beschikbaar via DSO-LV
 5. Vergunningen en meldingen:
  – Techniek: Bevoegd Gezag/uitvoeringsorganisatie in staat aanvraag/melding ontvangen uit DSO-LV
  – Indieningsvereisten: Provincie/Waterschap/Gemeente informatie beschikbaar stellen aanvraagformulier DSO-LV
  – Proces: Bevoegd Gezag/uitvoeringsorganisatie voorbereid op gewijzigde vergunningsprocedure
  – Beoordeling: Bevoegd Gezag/uitvoeringsorganisatie in staat beoordelen aanvragen omgevingsvergunningen

Vragen?

Heb je vragen over de invoering van de Omgevingswet? Neem dan contact op met Merel Copier, of Tycho Lam.