Inwerkingtreding Omgevingswet (weer) uitgesteld

Omgevingswet

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft gisteren (op 1 februari 2022) per brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de Omgevingswet niet per 1 juli 2022 in werking zal treden. De brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd. De minister noemt als mogelijke nieuwe data voor de inwerkingtreding 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Samen met de bestuurlijke partners gaat de minister bezien welke datum verantwoord is om de Omgevingswet in werking te laten treden.

De minister heeft tot uitstel besloten na overleggen met medeoverheden en experts. Uit de overleggen is naar voren gekomen dat er meer tijd nodig is om te oefenen met de digitale systemen. Het is nu nog niet mogelijk om met alle systemen te oefenen. Ook signaleert de minister bij de zogeheten planketen waar gemeenten, provincies en waterschappen met plansoftware nieuwe omgevingsplannen kunnen publiceren, dat er verschillende onzekerheden zijn. Als de invoeringsdatum 1 juli 2022 zou blijven, zou de dienstverlening van de overheid richting de inwoners en bedrijven in het geding komen. Daarnaast zou ook gebiedsontwikkeling hinder kunnen oplopen bij het vasthouden aan de huidige invoeringsdatum.

Het door de minister geschetste beeld zien wij veelvuldig terug in de praktijk. Wij vragen ons af of dit beeld over pakweg een half jaar wezenlijk veranderd zal zijn. Of één van de genoemde data (1 oktober 2022 of 1 januari 2023) gelet daarop haalbaar is, zal moeten blijken.

Vragen?

Wij houden je graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Heb je vragen? Neem dan contact op met Merel Copier.