• Home |
  • Kennis |
  • Je aandelen verplicht aanbieden door levenstestament?!

Je aandelen verplicht aanbieden door levenstestament?!

aandelen

Run je samen met anderen een bedrijf in de vorm van een B.V.? En heb je er al eens over nagedacht wat het gevolg is als je niet meer kunt bepalen wat er met je aandelen gebeurt? Dit is natuurlijk geen prettige gedachte en ik kan mij voorstellen dat je hier niet dagelijks mee bezig bent. Toch adviseer ik je om eens na te denken wat de gevolgen zijn als je (tijdelijk) weg zou vallen. Wie verkrijgt dan de zeggenschap over jouw aandelen? En welke gevolgen heeft dat voor de samenwerking met je compagnons?

In deze blog bespreek ik één van de juridische documenten die je kunt laten opstellen, namelijk het levenstestament. Hierin bespreek ik enkel de zeggenschap over de aandelen in een B.V. met twee of meer aandeelhouders.

Wat is een levenstestament?

De kans is groot dat je wel eens eerder van een levenstestament hebt gehoord. In tegenstelling tot een testament, is dit een document dat werkt tijdens je leven. Mocht je niet meer in staat zijn om te handelen omdat je bijvoorbeeld ziek bent, dan kan een ander met dit document namens jou bepaalde activiteiten uitvoeren. Je verleent namelijk een volmacht aan deze persoon. De ander (ook wel ‘gevolmachtigde’) kan alleen die activiteiten uitvoeren, die je in het levenstestament hebt omschreven. Een notaris zorgt ervoor dat jouw wensen duidelijk en volledig op papier worden gezet.

Aandelen en volmachtverlening?

Als aandeelhouder heb je bepaalde rechten zoals het mogen stemmen over de uitkering van de dividenden, maar het kan ook zijn dat je bepaalde bestuursbesluiten moet goedkeuren. Wat is het gevolg als je niet meer in staat bent om naar de algemene vergadering te komen? Kan de gevolmachtigde op grond van het levenstestament namens jou stemmen op de aandelen? Het antwoord op deze vraag is helaas niet meteen duidelijk. Dat hangt namelijk af de specifieke situatie.

Mag de gevolmachtigde altijd in jouw naam stemmen?

In de statuten van de B.V. waarvan je aandeelhouder bent, kan de bevoegdheid tot het verlenen van een volmacht zijn beperkt. Je mag dan als aandeelhouder bijvoorbeeld alleen een volmacht verlenen aan een advocaat of notaris. Als deze beperking in de statuten staat, dan is de gevolmachtigde niet bevoegd om namens jou de algemene vergadering bij te wonen en te stemmen.  

Wanneer de statuten niets regelen over het verlenen van een volmacht door een aandeelhouder, dan kan de gevolmachtigde wèl namens jou de algemene vergadering bijwonen. Je mede-aandeelhouders zullen hier alleen misschien niet van gecharmeerd zijn. Zij zijn immers met jou de samenwerking aangegaan en niet met de gevolmachtigde.

Aanbiedingsplicht door een ‘change of control’

Jouw mede-aandeelhouders kunnen zich op het standpunt stellen dat je jouw aandelen aan hen moet aanbieden, omdat er sprake zou zijn van een wijziging in de zeggenschap (ook wel ‘change of control’). Afhankelijk van de manier waarop de statuten zijn geformuleerd, kan een change of control ertoe leiden dat je verplicht bent om jouw aandelen aan te bieden. Een voorbeeld is de faillietverklaring van een aandeelhouder. Door het faillissement kan deze aandeelhouder de zeggenschap over de aandelen niet meer uitoefenen, omdat dit recht nu toekomt aan de curator. De aandelen worden alleen niet overgedragen aan de curator; deze blijven eigendom van de failliete aandeelhouder. Kortom, de zeggenschap over de aandelen wijzigt en dit kan ertoe leiden dat een aanbiedingsplicht ontstaat.

Op dit moment weten we niet of het verlenen van een volmacht via een levenstestament tot een ‘change of control’ situatie kan leiden. Er heeft namelijk nog geen rechter uitspraak over deze situatie gedaan. Toch zijn er vergelijkbare uitspraken bekend waarbij de aandeelhouder verplicht was om zijn aandelen aan te bieden (ECLI:NL:GHARL:2018:2640 en ECLI:NL:HR:2019:1688). Het is daarom belangrijk om jouw wensen goed vast te leggen in een levenstestament, maar ook de statuten van de B.V. niet te vergeten. Er bestaan namelijk regelingen om soortgelijke situaties te voorkomen.

Voorkomen is beter dan genezen

Run je een bedrijf en denk je eraan om een levenstestament op te stellen? Wij kijken niet alleen naar de familierechtelijke aspecten, maar nemen ook de ondernemingsrechtelijke onderwerpen mee. Door de intensieve samenwerking met deze twee vakgroepen kunnen wij jou breed adviseren. Zo kun jij je volledig focussen op het runnen van jouw bedrijf!

Stel je vragen aan onze specialisten

“Neem contact met mij op en ontvang antwoord op jouw vragen. Ik ben bereikbaar per mail of telefoon.”
Afbeelding voor Stel je vragen aan onze specialisten