Je zou maar ‘PAS-melder’ zijn!

Afbeelding voor Je zou maar ‘PAS-melder’ zijn!

Eén van de consequenties van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 is dat activiteiten waarvoor onder vigeur van het Programma Aanpak Stikstof (hierna: PAS) enkel een meldingsplicht gold, alsnog vergunningplichtig zijn geworden. In veel gevallen kan echter geen natuurvergunning voor het project worden verkregen. De Minister van LNV heeft reeds in het najaar van 2019 een oplossing in het vooruitzicht gesteld voor sommige PAS-melders.