• Home |
  • Kennis |
  • Kosten voor de huismeester dienen inzichtelijk te zijn

Kosten voor de huismeester dienen inzichtelijk te zijn

huismeester

Een huurder is naast de (kale) huurprijs doorgaans servicekosten verschuldigd. Onder servicekosten wordt verstaan de vergoeding voor de overige zaken en diensten die geleverd worden in verband met de bewoning van woonruimte en die niet aan te merken zijn als kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter.

Regeling

In het Besluit Servicekosten staan de zaken en diensten die in elk geval als servicekosten aangemerkt worden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van een vuilniscontainer of het ter beschikking stellen van meubilering.

Taken huismeester

In het Besluit Servicekosten staat vermeld dat de kosten van een huismeester als servicekosten in rekening mogen worden gebracht als de huismeester toezicht houdt op (1) het juiste gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes en (2) de veiligheid. Verder dient de huismeester (3) te reageren op inbraakalarmering, (4) de post te verspreiden en (5) te bevorderen dat de bewoners het gebouw goed kunnen bewonen door bijvoorbeeld kleine herstellingen te verrichten.

Aantoonbaar en bewijsbaar

Wanneer een huismeester slechts een deel van deze werkzaamheden verricht, dan kan de verhuurder de kosten van een huismeester niet als servicekosten bij de huurder in rekening brengen. De rechtbank Rotterdam heeft dit op 18 december 2015 nog eens bevestigd. In die zaak liep de huismeester uitsluitend rond in het complex en bezocht hij het gebouw enkel wanneer er iets vervangen moest worden. De verhuurder mocht de kosten voor de huismeester dan ook niet in rekening brengen bij de huurder als servicekosten.

Het is dus van belang als verhuurder na te gaan welke zaken en diensten als servicekosten worden aangemerkt en aan welke voorwaarden er dan voldaan moet worden. Belangrijk daarbij is dat slechts de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de huurder in rekening mogen worden gebracht.

Stel je vragen aan onze specialisten

“Neem contact met mij op en ontvang antwoord op jouw vragen. Ik ben bereikbaar per mail of telefoon.”
Afbeelding voor Stel je vragen aan onze specialisten