• Home |
  • Kennis |
  • Kostenverhaal in het buitengebied | Ontwikkelen in het buitengebied: heldere oplossingen

Kostenverhaal in het buitengebied | Ontwikkelen in het buitengebied: heldere oplossingen

Kostenverhaal in het buitengebied

Bij bouwplannen in het buitengebied speelt kostenverhaal een belangrijke rol. Bijvoorbeeld bij toepassing van ‘rood voor rood’ regelingen. Kostenverhaal kan publiekrechtelijk met een exploitatieplan of privaatrechtelijk met een anterieure overeenkomst die wordt gesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente.

Chantal van Mil geeft tijdens dit webinar een praktisch overzicht van de meest recente ontwikkelingen. De centrale vraag is welke kosten op grond van welke juridische basis kunnen worden verhaald. Ook het thema ongeoorloofde betaalplanologie wordt door haar behandeld. Chantal gaat in op de huidige wetgeving, maar ook op de belangrijkste wijzigingen onder de Omgevingswet.