Kwartaalupdate handhaving en toezicht | Juni 2022

Handhaving en toezicht

  • handhavingsbeleid;
  • de invordering van verbeurde dwangsommen;
  • toezicht en controlerapportages;
  • bijzondere omstandigheden;
  • het vertrouwensbeginsel;
  • het evenredigheidsbeginsel.