• Home |
  • Kennis |
  • Kwartaalupdate rechtspraak handhaving en toezicht | April 2021

Kwartaalupdate rechtspraak handhaving en toezicht | April 2021

Handhaving en toezicht

In dit webinar praat Chantal van Mil je in een uur bij over de actuele rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van het afgelopen kwartaal. Hierbij wordt onder meer ingegaan op:

  • de preventieve last onder dwangsom;
  • de invordering van verbeurde dwangsommen;
  • toezicht en controlerapportages;
  • bijzondere omstandigheden;
  • de hoorplicht;
  • het vertrouwensbeginsel;
  • het evenredigheidsbeginsel.