• Home |
  • Kennis |
  • Kwartaalupdate rechtspraak handhaving en toezicht | Juni 2021

Kwartaalupdate rechtspraak handhaving en toezicht | Juni 2021

Handhaving en toezicht

In dit webinar praat Chantal van Mil je in een uur bij over de actuele rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van het kwartaal april – juni. Hierbij wordt onder meer ingegaan op:

  • toezicht en controlerapportages;
  • bijzondere omstandigheden;
  • de begunstigingstermijn;
  • het gelijkheidsbeginsel;
  • het vertrouwensbeginsel;
  • het rechtszekerheidsbeginsel;
  • de invordering van verbeurde dwangsommen;
  • de cautie.