• Home |
  • Kennis |
  • Levenstestament: wie beslist er over mijn financiën?

Levenstestament: wie beslist er over mijn financiën?

levenstestament financien

In een levenstestament kun je regelen wie jouw belangen mag behartigen als je dit zelf niet (meer) kunt. Je kunt hierin onder andere bepalen wie je financiën mag beheren. Dit kan grote voordelen hebben.

Waarom is het verstandig om iemand aan te wijzen die mag beslissen over je financiën? Wat kun je in een levenstestament regelen en wie kun je benoemen als gevolmachtigde? Dat vertel ik je graag in deze blogpost.

Nadelen beschermingsbewind: wat als je geen levenstestament opstelt?

Indien je geen levenstestament opstelt en wilsonbekwaam wordt, dan hebben je naasten een beschermingsbewind nodig om je financiën te kunnen regelen. Hiervoor moeten ze naar de kantonrechter. Dit beschermingsbewind kan voor veel ‘gedoe’ zorgen.

Aanvraag beschermingsbewind kost tijd

Ten eerste zorgt dit voor gedoe omdat dit bewind alleen aangevraagd kan worden als je het zelf al niet meer kunt. Zo’n aanvraag kan natuurlijk tijd kosten, waardoor je bankzaken voor een tijdje niet geregeld kunnen worden.

Verantwoording afleggen aan de kantonrechter

Ten tweede moet de bewindvoerder in deze situatie ieder jaar verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Dit betekent dat je naaste (als bewindvoerder) de financiën moet laten zien aan een buitenstaander. Dit kan voor je naaste erg vervelend zijn. Zeker als er al een lange vertrouwensrelatie bestaat, zoals bij een huwelijk.

Toestemming nodig voor bepaalde handelingen

Ten derde kun je met zo’n beschermingsbewind niet alles regelen. Soms heb je nog specifieke toestemming van de kantonrechter nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij uitgaven boven de 1.500 euro, het aangaan of verstrekken van leningen, het beleggen van geld of het doen van schenkingen.

Bovenstaande nadelen voorkom je door het opstellen van een levenstestament bij een notaris.

Wat kun je vooraf regelen?

Bankvolmacht

Ten eerste kun je bij een bank een bankvolmacht regelen. Hiermee kan iemand beschikken over een aantal bankrekeningen. Hiervoor hoef je niet naar de notaris. Een nadeel hiervan is echter dat dit een vrij beperkte volmacht is, waardoor je veel zaken alsnog niet kunt regelen.

Financiële volmacht in een levenstestament

Als je wilt zorgen dat de gevolmachtigde meer kan doen en al je financiële belangen kan behartigen, kun je een levenstestament opstellen. Dit kun je, net als de bankvolmacht, alleen regelen als je wilsbekwaam bent.

In zo’n levenstestament verleen je vervolgens iemand een volmacht om je financiën te regelen. Deze financiële volmacht is vastgelegd in een notariële akte en wordt zo breed mogelijk omschreven. Zo voorkom je later vragen en zorg je ervoor dat de volmacht ook nog werkt als de omstandigheden zijn gewijzigd.

Uiteraard kun je ook specifieke wensen aangeven: mag de gevolmachtigde bijvoorbeeld schenkingen doen, leningen aangaan of de woning verkopen?

Doordat de volmacht notarieel is vastgelegd heeft de volmacht meer bewijskracht, dan wanneer je zelf een volmacht opstelt.

Wie kun je benoemen als financieel gevolmachtigde?

Het is erg belangrijk dat je de gevolmachtigde vertrouwt, aangezien deze met het levenstestament al je financiële zaken mag regelen. Denk dus goed na wie je zulke bevoegdheden wilt geven. Je kunt bijvoorbeeld iemand benoemen die dicht bij je staat, maar ook een onafhankelijke derde.

Daarbij kun je in het levenstestament ook een toezichthouder benoemen die de gevolmachtigde controleert. Hiermee voorkom je dat er misbruik kan worden gemaakt door de gevolmachtigde.

Kortom, het is belangrijk om al eerder na te denken wie je financiën beheert als je dit zelf niet (meer) kunt. De zaken vooraf regelen, kan gedoe in de toekomst voorkomen.

Vragen?

Wil je meer weten over het levenstestament in het algemeen of specifiek over de financiële kant ervan? Neem dan gerust contact op met mij of een van mijn collega’s in Nijmegen of Arnhem.

Blogreeks ‘Levenstestament’

Dit is de derde blog in deze reeks over het levenstestament. De volgende onderwerpen komen aan bod: