• Home |
  • Kennis |
  • Lid van schietsportvereniging dreigt met suïcide: royement houdt stand

Lid van schietsportvereniging dreigt met suïcide: royement houdt stand

schietsportvereniging

Inleiding

Enige tijd geleden schreef ik een blog over hoe sportverenigingen om dienen te gaan met leden die zich ernstig misdragen. Hierbij gaf ik aan dat de wet twee mogelijkheden biedt: opzegging van het lidmaatschap en als meest verstrekkende maatregel ontzetting/royement. De rechtbank Rotterdam heeft recent in dit kader een interessante uitspraak gewezen over het royement van een lid van een schietvereniging die het wel erg bont had gemaakt.

Feiten

Eiser is sinds 1981 lid van een schietsportvereniging. Begin 2015 voldoet eiser zijn contributie niet. Het bestuur van de schietsportvereniging stuurt eiser hierop een brief met het verzoek alsnog zijn contributie te voldoen. Op 11 mei 2015 spreekt één van de bestuursleden eiser persoonlijk aan op deze brief. Eiser reageert hierop met een emotionele uitbarsting en de opmerking dat hij zich ‘liever door het hoofd schiet dan aan de gestelde betalingsverplichtingen te voldoen’.

Het bestuur besluit eiser te royeren als lid, door onder andere te stellen dat zij als vereniging de verantwoordelijkheid heeft dat al haar leden hun sport veilig moeten kunnen beoefenen en het gedrag van eiser niet past binnen de regels van de vereniging en binnen de regels van de schietsport. Eiser gaat tegen dit royement in beroep bij de beroepscommissie van de schietsportvereniging. De beroepscommissie besluit het royement te handhaven, mede omdat in het verleden al twee leden van de vereniging uit het leven zijn gestapt en daarbij hun wapen hebben gebruiken.

Eiser laat het er echter niet bij zitten en stapt naar de rechter. Kort gezegd vordert eiser dat de besluiten van het bestuur en de beroepscommissie vernietigd dienen te worden. Hij voert aan dat het incident van 11 mei 2015 zeker aanleiding is voor ‘een goed gesprek’ en ‘wellicht’ een waarschuwing/schorsing, maar onvoldoende grondslag biedt voor een royement. Daarnaast heeft de schietsportvereniging een melding gemaakt van het royement aan de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie, waardoor eiser ook geen lid meer kan worden van andere schietsportverenigingen.

Oordeel

De rechtbank zet als eerste de maatstaf uiteen om de vordering te beoordelen: bekeken dient te worden of de beroepscommissie/het bestuur van de schietsportvereniging, bij afweging van alle bij het besluit betrokken belangen van de schietsportvereniging en degenen die krachtens de wet en de statuten bij de schietsportvereniging zijn betrokken, in redelijkheid en billijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. Deze maatstaf komt uit HR 18 juni 1982, NJ 1983/200 (De Vries/Elderveld) en HR 2 december 1983, NJ 1984/583 (KNMP).

Vervolgens overweegt de rechtbank dat vast is komen te staan dat eiser op 11 mei 2015 ongewenst en onacceptabel gedrag heeft laten zien, welk gedrag onmiddellijk handelen vereiste. Hoewel eiser door het royement feitelijk wordt belemmerd in de uitoefening van de schietsport, weegt dit belang minder zwaar dan het belang van de vereniging om de veiligheid van haar leden te waarborgen. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat het gaat om meerdere incidenten, dat het bestuur eiser meermaals (schriftelijk) heeft gewaarschuwd en eiser heeft gewezen op de mogelijke consequenties. Dat eiser sinds 1981 lid is en zich heeft ingezet voor de vereniging, maakt dit niet anders.

Als laatste overweegt de rechtbank nog dat eiser op de avond na de zitting met te veel alcohol achter het stuur heeft gezeten en tegen een paaltje is gereden. De rechtbank ziet daarin een aanwijzing dat eiser een gebrek heeft aan zelfbeheersing, dat in combinatie met de toegang tot een wapen een bijzonder gevaar kan zijn. Pijnlijk.

Conclusie

Het is dan ook geen verrassing dat de rechtbank tot het oordeel komt dat het bestuur en de beroepscommissie in redelijkheid tot hun besluiten zijn gekomen en het lid terecht geroyeerd hebben. Dit is typisch een voorbeeld van een lid die het te bont heeft gemaakt.

Bij vragen of behoefte aan meer informatie kun je uiteraard contact met mij opnemen.