• Home |
  • Kennis |
  • Maatregelen coronavirus en de zorgregeling: vraag en antwoord

Maatregelen coronavirus en de zorgregeling: vraag en antwoord

maatregelen coronavirus zorgregeling

Enkele dagen geleden heeft de regering de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus verlengd. Die maatregelen vragen van ouders veel toewijding: de meeste ouders moeten thuiswerken en daarnaast hebben zij ook nog de zorg voor de kinderen.

Wij krijgen geregeld vragen van gescheiden ouders die zich afvragen hoe zij moeten omgaan met de zorgregeling voor hun kind(eren) in deze bijzondere tijd, zoals ‘Mogen we de zorgregeling aanpassen?’ en ‘Mag mijn ex mijn kind bij zich houden?’

Ik ga hierna in op enkele van die vragen. Het uitgangspunt bij de beantwoording daarvan is steeds dat het belang van het kind (en de gezondheid van kind en ouders) voorop moet blijven staan.

Mag de zorgregeling worden aangepast?

Nee, niet zonder instemming van jullie beiden. De overeengekomen of vastgestelde zorgregeling is leidend en die dient zoveel mogelijk te worden nageleefd. Het is over het algemeen ook in het belang van het kind dat de contactmomenten met beide ouders zoveel mogelijk hetzelfde blijven als voorheen. Structuur en regelmaat zijn voor kinderen in deze omstandigheden extra belangrijk nu zij voorlopig niet meer naar school kunnen gaan.

De zorgregeling kan wel (tijdelijk) worden aangepast als jullie het daarover allebei eens zijn. Daarvoor is het nodig dat jullie met elkaar overleggen en samen tot een werkbare oplossing komen. Overleg bij voorkeur via (video)bellen en niet via Whatsapp/e-mail. Die laatste communicatiemiddelen vinden wij minder geschikt, omdat die kunnen zorgen voor een verschil in interpretatie of kunnen leiden tot onbegrip.

Wel doen jullie er goed aan om de afgesproken (tijdelijke) aanpassingen schriftelijk vast te leggen in een Whatsapp-bericht of een e-mail, om discussie achteraf te voorkomen. Spreek ook met elkaar af hoe lang die afspraken duren en wanneer de oorspronkelijke zorgregeling weer herleeft.

Wat als ik of mijn kind ziek wordt?

In het geval jij of je kind ziek wordt of anderszins aan coronaverschijnselen lijdt, zal volgens de richtlijnen van het RIVM iedereen binnen het huishouden thuis dienen te blijven. Je kind blijft dan bij jou totdat de verschijnselen voorbij zijn.

Andersom geldt natuurlijk hetzelfde; als jouw ex-partner ziek is blijft jullie kind daar thuis. Je kunt in zo’n geval niet verlangen dat de zorgregeling dan doorloopt. Treed desondanks in overleg met je ex-partner. Beslis niet zomaar eenzijdig dat je kind bij jou blijft of bij de andere ouder moet blijven.

Alternatieve contactmomenten

Geef in het geval dat jullie kind bij jou moet blijven de andere ouder de mogelijkheid om door middel van (video)bellen contact te hebben met je kind.

Probeer goede afspraken te maken en stel daarbij het belang van je kind voorop. Heb het met je ex-partner ook over een eventuele ‘inhaalregeling’ waarbij de ander de mogelijkheid krijgt om tijd met het kind in te halen.

Mag ik mijn kind naar mijn ex-partner brengen, omdat ik thuis moet werken?

De combinatie van thuiswerken en tegelijkertijd de zorg voor de kinderen hebben, kan best stressvol zijn. Het is begrijpelijk dat je dan een beroep op je ex-partner wilt doen. Zeker nu de coronamaatregelen weer zijn verlengd en het einde vooralsnog niet in zicht is.

Zoals gezegd is de overeengekomen of vastgestelde zorgregeling leidend. Op het moment dat je daarvan wilt afwijken, moet je instemming hebben van je ex-partner. Probeer er in overleg uit te komen en zet de ander niet voor voldongen feiten. Neem geen eenzijdige beslissingen, maar vraag om begrip en ben flexibel.

Ik heb een vitaal beroep en kan de zorgregeling niet nakomen. Wat nu?

Ook als je een vitaal beroep hebt en de zorgregeling niet kan nakomen vanwege je werk, is het noodzakelijk om overleg te plegen met de andere ouder. Eenzijdig wijzigen is in strijd met de zorgregeling en levert bovendien vaak irritatie en onbegrip op.

Benadruk je situatie en vraag de ander om flexibiliteit.

Wat als de andere ouder niet instemt?

Als de andere ouder niet instemt met jouw verzoeken en zich niet flexibel wil opstellen, dan kan bemiddeling via een advocaat of mediator een oplossing bieden. In een gesprek samen met jou en de ex-partner kunnen mogelijke oplossingen worden bedacht.

Bemiddeling is doorgaans sneller dan procederen, zeker nu de rechtbanken voorlopig alleen urgente zaken behandelen. Mocht bemiddeling toch niet lukken, dan kan in urgente situaties alsnog de rechter ingeschakeld worden.

Vragen?

Heb je vragen over jouw specifieke situatie of wil je hulp bij het maken van (tijdelijke) afspraken met de andere ouder? Neem dan vrijblijvend contact op met Bob Theunissen, Helmy Schellens of Willemien Noordraven.