Maximale omvang raamovereenkomst vooraf bepalen

Afbeelding voor Maximale omvang raamovereenkomst vooraf bepalen

Is het mogelijk dat aanbestedende diensten gebruikmaken van een door een andere aanbestedende dienst aanbestede en ondertekende overeenkomst? Volgens het HvJ EU is dit mogelijk, mits is vermeld: (1) de aanbestedende dienst die later ook gebruik kan gaan maken van de raamovereenkomst en (2) de maximumhoeveelheid en het -bedrag waarop de raamovereenkomst betrekking heeft voor alle daarvan gebruikmakende aanbestedende diensten. Anders dan in de praktijk vaak het geval is, dient de (maximale) omvang van de raamovereenkomst dus vooraf door de aanbestedende dienst te worden bepaald.

Let op: de verplichting om vooraf de maximale omvang te bepalen geldt voor alle typen raamovereenkomsten, ongeacht of daarin wel of geen mogelijkheid wordt geboden voor andere aanbestedende diensten om later aan te sluiten.