• Home |
  • Kennis |
  • MKB-ondernemers krijgen sneller hun geld door nieuwe wetgeving

MKB-ondernemers krijgen sneller hun geld door nieuwe wetgeving

MKB-ondernemers

Per 1 juli 2022 geldt de Wet Verkorten Betaaltermijnen. Deze wet moet voorkomen dat grootbedrijven gebruik maken van hun machtspositie om hun leveranciers (eenzijdig) betaaltermijnen op te leggen van langer dan 30 dagen. In deze blog informeert Valerie Kruijtzer MKB-ondernemers over hun rechten en hoe zij die kunnen afdwingen.

Wettelijke maximum betaaltermijn van 30 dagen

Door de nieuwe wet moeten grootbedrijven die handel drijven met MKB-bedrijven, facturen binnen maximaal 30 dagen betalen.

Eerst was dit nog maximaal 60 dagen. Als grootbedrijf-afnemers tóch een langere betalingstermijn afdwingen, dan is die afspraak nietig en geldt automatisch een betaaltermijn van 30 dagen. MKB-leveranciers kunnen ook een beroep op deze nieuwe regeling doen om oude afspraken (van vóór inwerkingtreding van de wet) te herzien.  De grootbedrijven hebben echter wel één jaar de tijd gekregen om deze oude afspraken te wijzigen en hun contracten daarop aan te passen. Van nietigheid is in die overgangsperiode dus nog geen sprake.

Desondanks adviseren wij alle MKB-ondernemers om wel alvast contact met hun grootbedrijf-afnemers op te nemen om de verkorting van de betaaltermijn zo spoedig mogelijk van kracht te laten zijn.

MKB-leveranciers en grootbedrijf-afnemers

De nieuwe Wet geldt dus alleen als een MKB-bedrijf levert en een grootbedrijf afneemt.

Van een MKB-bedrijf is sprake als aan minimaal twee van de volgende drie voorwaarden is voldaan:

  1. de waarde van de activa bedraagt minder dan 20 miljoen euro,
  2. het gaat om een onderneming met een jaaromzet minder dan 40 miljoen euro en
  3. de onderneming minder dan 250 werknemers in dienst heeft.

Van een grootbedrijf is sprake als aan minimaal twee van de volgende drie voorwaarden is voldaan:

  1. de onderneming heeft een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro,
  2. er is sprake van een netto-omzet van meer dan 40 miljoen euro en
  3. de onderneming 250 of meer werknemers in dienst heeft.

Bescherming kleinere ondernemingen

Het doel van de nieuwe wet is om kleinere ondernemingen tegen de grote te  beschermen. Dit is ook een speerpunt van de ACM. Deze heeft een anoniem meldpunt ingericht, waar MKB-ondernemers melding van achterstallige betalingen door grootbedrijven kunnen maken. Dit moet de ACM inzicht geven in het betaalgedrag van de grootbedrijven en in staat stellen om in te schatten of het nodig is een permanente toezichthouder aan te wijzen.

Onderneem tijdig actie

Ben je een MKB-ondernemer en lever je aan grootbedrijven? Check dan of jouw afspraken in lijn zijn met de nieuwe wetgeving. Hoe eerder je de betalingstermijnen kunt verkorten, hoe beter. Heb je daar hulp bij nodig of vragen over de nieuwe wet? Neem dan contact op met onze commerciële contracten specialist Valerie Kruijtzer.

Stel je vragen aan onze specialisten

“Neem contact met mij op en ontvang antwoord op jouw vragen. Ik ben bereikbaar per mail of telefoon.”
Valerie Kruijtzer