Nederland negeert het ‘stikstofarrest’

houdbaarheid PAS

Advocaat Rachid Benhadi in dagblad Trouw: Het gaat te ver om nu al te stellen dat de Nederlandse Staat het arrest van Hof van Justitie van 7 november 2018 over het Programma Aanpak Stikstof naast zich neerlegt. De race is nog niet gelopen, al denken milieuorganisaties daar anders over.