• Home |
  • Kennis |
  • Niet vergeten aan te zeggen, zet het alvast in het contract!

Niet vergeten aan te zeggen, zet het alvast in het contract!

aanzegging

Het lijkt misschien een beetje vreemd: je neemt een nieuwe werknemer aan en zegt al bij voorbaat dat het contract niet verlengd zal worden. Toch is dit een veilige manier om te voorkomen dat je vergeet tijdig aan te zeggen, met alle gevolgen van dien.

Wat is de aanzegverplichting?

Werkgevers hebben sinds 1 januari 2015 een aanzegverplichting. Deze plicht houdt in dat een werkgever verplicht is om zijn werknemer uiterlijk één maand voor afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (met een duur van zes maanden of langer) schriftelijk te laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden.

Aanzegging opnemen in arbeidsovereenkomst

Om te voorkomen dat je als werkgever vergeet aan te zeggen en een boete verschuldigd bent, kun je een aanzegging opnemen in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bijvoorbeeld: ‘Deze arbeidsovereenkomst wordt niet verlengd en eindigt van rechtswege. Daarmee heeft de werkgever voldaan aan zijn aanzegverplichting.’ Zowel uit de wetsgeschiedenis als uit een recente uitspraak blijkt dat een werkgever tegelijkertijd met het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al aan zijn aanzegverplichting kan voldoen.

Alsnog verlengen mogelijk?

Een dergelijke bepaling neemt overigens niet weg dat partijen gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst alsnog kunnen beslissen de arbeidsovereenkomst te verlengen. Daarom raden wij aan om ook in het geval van een aanzegging in de arbeidsovereenkomst uiterlijk een maand voor de einddatum voor jezelf na te gaan of je het contract wilt verlengen en de medewerker daarover te informeren.

Voor welke contracten geldt de aanzegplicht?

De aanzegplicht geldt voor contracten voor bepaalde tijd van meer dan zes maanden. Let op, de aanzegplicht geldt dus ook voor het tweede of derde contract voor bepaalde tijd. De aanzegplicht geldt niet voor contracten voor bepaalde tijd van minder dan zes maanden of contracten waarvan het tijdstip van het eindigen van de arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum gesteld is of uiteraard voor contracten voor onbepaalde tijd.

Hoe hoog is de boete?

Indien niet is aangezegd, is de werkgever een vergoeding van één maand loon verschuldigd. Is niet tijdig aangezegd, dan is de vergoeding naar rato (voor de tijd dat de werkgever te laat is) verschuldigd.

Zijn jouw contracten wwz-proof?

Indien je meer wilt weten over de (nieuwe wwz-) regels voor contracten voor bepaalde tijd of jouw model arbeidsovereenkomst(en) wil laten controleren, neem gerust contact met ons op.

 

 

Stel je vragen aan onze specialisten

“Neem contact met mij op en ontvang antwoord op jouw vragen. Ik ben bereikbaar per mail of telefoon.”
Afbeelding voor Stel je vragen aan onze specialisten