• Home |
  • Kennis |
  • Niet voldaan aan medewerkingsplicht door alleen op locatie inzicht te willen geven in gevraagde gegevens en deze niet digitaal toe te zenden. (AB 2021/186)

Niet voldaan aan medewerkingsplicht door alleen op locatie inzicht te willen geven in gevraagde gegevens en deze niet digitaal toe te zenden. (AB 2021/186)

Afbeelding voor Niet voldaan aan medewerkingsplicht door alleen op locatie inzicht te willen geven in gevraagde gegevens en deze niet digitaal toe te zenden. (AB 2021/186)

Niet voldaan aan medewerkingsplicht door alleen op locatie inzicht te willen geven in gevraagde gegevens en deze niet digitaal toe te zenden.

Uit de door verweerder gegeven toelichting ter zitting en de nadere stukken van 14 september 2020 en 21 september 2020 — waaronder de overgelegde traceringsgegevens — blijkt naar het oordeel van het College dat reeds geruime tijd voor 23 november 2018 voldoende duidelijk was dat er een aanmerkelijke kans was dat er een verband was tussen de ziektegevallen als gevolg van Salmonella Goldcoast en het van het bedrijf van appellante afkomstige vlees. Uit e-mailcorrespondentie in het dossier blijkt dat verweerder aan appellante, om de bron van de besmetting verder te kunnen onderzoeken, voorafgaand aan de brief van 23 november 2018 mondeling heeft gevraagd om de resultaten van uitgevoerd microbiologisch laboratoriumonderzoek. Vervolgens zijn de gegevens schriftelijk gevorderd bij brief van 23 november 2018.

Appellante heeft daarop te kennen gegeven wel bereid te zijn om de gegevens op locatie in te laten zien, maar niet om de gegevens digitaal over te leggen. Het College acht het echter geenszins onredelijk om, met het oog op het in het kader van de toezichtstaak van de NVWA te verrichten nadere onderzoek naar de bron van de besmetting, van appellante te vergen om de microbiologische gegevens ook digitaal aan te leveren. Door alleen op locatie inzicht te geven in de gevraagde gegevens en deze niet digitaal toe te willen zenden heeft appellante niet voldaan aan haar medewerkingsplicht van artikel 8.4 van de Wet dieren. De last onder dwangsom is dan ook terecht opgelegd.

CBb 11 mei 2021, ECLI:NL:CBB:2021:476