Nieuwe aanbestedingsdrempels 2022-2023

Aanbestedingsdrempels 2022 - 2023

Vanaf 1 januari a.s. gelden nieuwe aanbestedingsdrempels waarboven Europees moet worden aanbesteed. Dit volgt uit een aantal verordeningen van de Europese Commissie van 10 november jl. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen, die gelden voor de periode 2022-2023.

Wat zijn de nieuwe aanbestedingsdrempels?

Voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (Richtlijn 2014/24/EU) gelden de volgende aanbestedingsdrempels:

  • € 5.382.000,- voor overheidsopdrachten voor werken (was: € 5.350.000,-);
  • € 140.000,- voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten van centrale overheidsinstanties zijn (was: € 139.000,-);
  • € 215.000,- voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten van niet-centrale aanbestedende diensten (was: € 214.000,-).

Voor concessies voor werken en diensten geldt de volgende aanbestedingsdrempel (Richtlijn 2014/23/EU):

€ 5.382.000,- (was: € 5.350.000,-).

Voor speciale-sectoropdrachten gelden de volgende aanbestedingsdrempels (Richtlijn 2014/25/EU):

  • € 5.382.000,- voor speciale-sectoropdrachten voor werken (was: € 5.350.000,-);
  • € 431.000,- voor speciale-sectoropdrachten voor leveringen en diensten (was: € 428.000,-).

De aanbestedingsdrempels voor overheidsopdrachten en speciale-sectoropdrachten voor sociale en andere specifieke diensten blijven ongewijzigd (€ 750.000,- resp. € 1.000.000,-).

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Conclusie en gevolg

De aanbestedingsdrempels zijn enigszins verhoogd. Dit betekent dat een Europese aanbestedingsplicht iets minder snel aan de orde is.

Achtergrond aanbestedingsdrempels

In de Europese aanbestedingsrichtlijnen is bepaald dat de Commissie de drempels om de twee jaar moet herzien, om ervoor te zorgen dat zij overeenstemmen met de drempels die in de (gewijzigde) Overeenkomst inzake overheidsopdrachten staan (GPA-overeenkomst). Die overeenkomst is gesloten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie en is een plurilateraal instrument met als doel om de markten voor overheidsopdrachten wederzijds voor alle partijen bij de overeenkomst open te stellen.

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe drempelwaarden of over de toepassing van de (Europese) aanbestedingsregels? Neem dan contact op met ons.

Matthijs Mutsaers, advocaat aanbestedingsrecht