Nieuwe relatie, maar een oud testament?

Nieuwe relatie, maar een oud testament?

Iedereen maakt tijdens het leven van alles mee. Denk aan de geboorte van een kind, een echtscheiding, ruzie tussen familieleden of het vinden van een (nieuwe) liefde. Als vrienden of familie aan mij vragen wat ik zo leuk vind aan mijn werk, dan is het altijd het antwoord: deze diversiteit!

Niemand weet (gelukkig!) wat er allemaal gaat gebeuren in het leven, de notaris dus ook niet. Nu denk je: dat is toch logisch, dat maakt toch niet uit? Maar als je een testament maakt, dan maakt dat wel uit. In deze blog leg ik uit waarom.

Houd bij het maken van het testament ook rekening met onvoorziene omstandigheden

Als je bij de notaris komt, dan merk je dat hij of zij soms ‘ongemakkelijke’ vragen stelt. Dit zijn vragen waar jij helemaal niet aan wil denken. De notaris moet namelijk ook stilstaan bij toekomstige omstandigheden, ook al is dat soms lastig. Door in het testament alvast na te denken over een eventuele echtscheiding of over het krijgen van kinderen, zorg je ervoor dat je testament meer ‘toekomst-proof’ wordt. Echter, het is natuurlijk niet mogelijk om aan alle omstandigheden te denken.

Je hebt een testament gemaakt, maar de situatie is veranderd

De casus is als volgt: een man maakt een testament waarin hij zijn echtgenote tot enig erfgenaam benoemt. Hij bepaalt ook meteen dat zijn echtgenote niet kan erven als zij scheiden. Als de echtgenote geen erfgenaam is, dan benoemt hij zijn broer tot enig erfgenaam. Na het ondertekenen van het testament scheidt de man inderdaad. De broer is dan de enig erfgenaam. Op het moment dat de man komt te overlijden, heeft hij een (nieuwe) echtgenote en twee kinderen. Hij heeft zijn testament alleen nooit aangepast.

De vraag is nu: wie erft er? De man heeft bij het maken van het testament natuurlijk geen rekening gehouden met de mogelijkheid van hertrouwen. De Hoge Raad heeft op deze vraag antwoord gegeven: bij het uitleggen van het testament moet gekeken worden naar de omstandigheden die speelden toen het testament werd gemaakt, maar er kunnen zich ook feiten en omstandigheden voordoen die pas ontstaan na het maken van het testament. Deze ‘toekomstige’ omstandigheden moeten in aanmerking komen bij het uitleggen van het testament.

In het kort: de rechter mag dus rekening houden met omstandigheden die nog niet bekend waren toen het testament werd ondertekend.

Pas wel je testament aan!

De Hoge Raad heeft bepaald dat de rechter bij het uitleggen van het testament ook rekening moet houden met onvoorziene omstandigheden. Dit betekent niet het testament altijd wordt uitgelegd zoals jij dat wil. Daarbij moet er eerst ook een rechtszaak komen. Dit is tijdrovend en draagt over het algemeen niet goed bij aan de onderlinge verhoudingen. Om te zorgen dat er überhaupt geen discussie is over je testament is het slim om je testament regelmatig te bekijken en (indien nodig) aan te passen. Zo weet je zeker dat je testament past bij je huidige situatie.

Tip: bekijk je testament om de 5 jaar

Het is handig om na het ondertekenen van je testament in je agenda een afspraak voor over 5 jaar in te plannen. Zo word je 5 jaar na het ondertekenen eraan herinnerd om te kijken of je testament aangepast moet worden.

Wil je weten of jij jouw testament aan moet passen?

Neem dan zeker contact op met mij of met één van mijn collega’s. Wij denken graag met je mee.

Stel je vragen aan onze specialisten

“Neem contact met mij op en ontvang antwoord op jouw vragen. Ik ben bereikbaar per mail of telefoon.”
Lisan Viveen