• Home |
  • Kennis |
  • ‘Ondermijningswet’: inhoud en stand van zaken | Digitale Ondermijningsdag 2020

‘Ondermijningswet’: inhoud en stand van zaken | Digitale Ondermijningsdag 2020

ondermijningswet

Onder de naam ‘Ondermijningswet’ werkt de regering diverse plannen uit op het gebied van de aanpak voor ondermijning. Enkele onderdelen van de Ondermijningswet zijn al in werking getreden, andere onderdelen bevinden zich in de consultatieronde en de overige onderdelen zijn in nog een priller stadium.

Tijdens dit webinar word je door Franc Pommer bijgepraat over de inhoud en de stand van zaken van de Ondermijningswet. Het accent zal liggen op de voor gemeenten relevante wetswijzigingen die onder de vlag van de Ondermijningswet zijn ontwikkeld of in ontwikkeling zijn.