• Home |
  • Kennis |
  • Onderzoek naar effecten gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden; een update

Onderzoek naar effecten gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden; een update

gewasbeschermingsmiddelen

Er is in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2015 het ‘Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden’ (OBO) gestart. Onderzocht wordt in hoeverre mensen die dicht bij landbouwpercelen wonen, blootgesteld worden aan bestrijdingsmiddelen. Onderdeel van dit onderzoek is het ‘Verkennend gezondheidsonderzoek’. Hierin wordt onderzocht of omwonenden van agrarische percelen gezondheidsproblemen hebben, die niet of minder voorkomen bij mensen uit een andere omgeving. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Schouten, sprak in november 2017 de verwachting uit om eind 2018 met de bevindingen te komen.

OBO: Het veldwerk is afgerond

Het RIVM heeft inmiddels laten weten dat de metingen in het kader van het OBO zijn afgerond. Gedurende deze metingen zijn verschillende soorten monsters verzameld. Deze monsters worden de komende maanden geanalyseerd op de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen. Het RIVM geeft aan dat de resultaten van het OBO in de tweede helft van 2018 worden gepubliceerd.

Verkennend gezondheidsonderzoek: afrondende fase

Ook het verkennend gezondheidsonderzoek bevindt zich in de afrondende fase. De resultaten van dit onderzoek worden dit voorjaar verwacht, zo schrijft het RIVM op zijn website.

Vervolgonderzoek

De resultaten van het OBO en het Verkennend gezondheidsonderzoek zullen samen richting geven aan een eventueel vervolgonderzoek.

In de tussentijd…

Zoals ik ook al aangaf in mijn eerdere blog, zitten het kabinet en de sector niet stil in afwachting van de onderzoeksresultaten. De aanscherping van de verplichte driftreductie, zoals opgenomen in artikel 3.78a van het Activiteitenbesluit, is inmiddels in werking getreden. Bovendien heeft minister Schouten zeer recent aangegeven zowel op nationaal als Europees niveau, samen met betrokkenen, volop bezig te zijn om de geïntegreerde gewasbescherming verder te brengen. Doel van deze geïntegreerde gewasbescherming is verduurzaming van de land- en tuinbouw. Voor de lange termijn wordt met betrokken stakeholders gewerkt aan een ‘Toekomstvisie Duurzame Gewasbescherming 2030’. Ik houd je op de hoogte!

Mocht je vragen hebben over dit onderwerp, neem dan gerust contact met me op.