Onvolledig advies komt accountant duur te staan

Onvolledig advies

Als een accountantskantoor adviseert over de bedrijfsopvolgingsregeling (‘BOR’) en hierbij verzuimt de gevolgen te melden die een faillissement voor de regeling kan hebben, is het kantoor volgens de rechtbank Gelderland aansprakelijk voor de schade die de klant hierdoor lijdt.

Aansprakelijkheidsnorm accountant

Een accountant kan met succes aansprakelijk worden gesteld indien hij niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van een redelijk handelend en bekwaam accountant in soortgelijke omstandigheden mag worden verwacht.

Schenking aandelen aan zonen

In de zaak die speelde bij de rechtbank Gelderland ging het over een bouwbedrijf dat sinds 1979 werd gedreven in de vorm van een besloten vennootschap. De eigenaren van het bouwbedrijf wilden het bedrijf overdragen aan hun beide zonen. Hiervoor werd de huisaccountant om advies gevraagd. Een fiscaal jurist van het accountantskantoor heeft vervolgens begin 2012 geadviseerd over de bedrijfsopvolging. Hierbij heeft deze jurist wel vermeld dat een voorwaarde van de BOR is dat de bedrijfsopvolger de onderneming ten minste vijf jaar moet voortzetten, maar heeft hij verzuimd om mede te delen dat aan deze voorwaarde niet wordt voldaan als het bedrijf binnen deze termijn failleert.

Aanslag schenkbelasting

Nadat de vaders hun aandelen in het bouwbedrijf eind 2012 aan hun zonen hadden geschonken, gaat het bouwbedrijf in 2013 failliet. Vervolgens legt de fiscus aan beide zonen een aanslag schenkbelasting van ruim € 442.000 op. Met behulp van een fiscalist van een ander kantoor weten de zonen deze aanslagen enkele jaren later terug te brengen tot nihil. In de procedure tegen het accountantskantoor proberen zij de gemaakte kosten van ongeveer € 160.000 te verhalen op het accountantskantoor.

Accountantskantoor aansprakelijk

Uiteindelijk oordeelt de rechtbank dat het accountantskantoor voor de geleden schade aansprakelijk is omdat in het advies over de bedrijfsopvolging niet is gewezen op de gevolgen van een faillissement bij toepassing van de BOR. Zeker gezien de lastige liquiditeitspositie van het bouwbedrijf ten tijde van de schenking had dit expliciet moeten gebeuren. Door dit na te laten heeft het accountantskantoor niet gehandeld zoals van een bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht en moet het kantoor de geleden schade vergoeden. De eisers zullen wel 40% van de schade zelf moeten dragen. Er is namelijk ook sprake van eigen schuld omdat de eisers het accountantskantoor niet tijdig op de hoogte hebben gesteld van de problemen die het bouwbedrijf had met de huisbankier. Als dit tijdig bekend was geweest bij de fiscaal jurist die het advies had verstrekt, was een faillissement volgens de rechtbank mogelijk voorkomen, omdat hij dan alsnog had kunnen wijzen op het grote risico voor de zonen in privé.

Voorkom aansprakelijkheid

Als een adviseur, zoals een accountant, onzorgvuldig adviseert, loopt hij een aansprakelijkheidsrisico. Het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid in algemene voorwaarden, neemt dit risico in de meeste gevallen niet weg. Schade als gevolg van opzet of grove schuld van een adviseur valt immers niet uit te sluiten. Uit het vonnis volgt wel de gouden tip om aansprakelijkheid te voorkomen: “doe je werk goed en je hebt niets te vrezen.” Indien er over dit onderwerp nog vragen zijn, kun je contact met mij opnemen.