• Home |
  • Kennis |
  • Overlast bij verhuur van woonruimte: misdragingen ‘terror-buurvrouw’ leiden tot beëindiging huurovereenkomst

Overlast bij verhuur van woonruimte: misdragingen ‘terror-buurvrouw’ leiden tot beëindiging huurovereenkomst

Overlast bij verhuur

Schreeuwen, meubels verschuiven, openbare ruimten bevuilen en met spullen gooien… Overlast bij verhuur van woonruimte kan veel verschillende vormen aannemen. Een overlastsituatie kan behoorlijk uit de hand lopen, wat verhuurders in sommige gevallen zelfs brengt tot een gerechtelijke procedure.

In dit vijfde deel van deze blogreeks bespreek ik een uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 10 maart 2017 (ECLI:NL:RBOVE:2017:1418), waarin een huurder zich zodanig heeft misdragen, dat de verhuurder zich ten behoeve van de omwonenden genoodzaakt ziet de woning te laten ontruimen.

Wat was het geschil?

De huurder van een woning in een appartementencomplex bracht al langere tijd overlast toe aan omwonenden.

De overlast bestond uit schreeuwen, het schuiven van meubels, het bevuilen van openbare ruimten en het gooien met spullen. Daarnaast klom de huurder over het naastgelegen balkon en drong bij haar buren naar binnen om daar vervolgens te telefoneren met het toestel van de buren. Ten slotte gebruikte de huurder (ten behoeve van haar eigen woning) via een verlengsnoer stroom van de gezamenlijke ruimten, kookte zij in de gang en bracht ze met de (voor gezamenlijk gebruik beschikbare) rolstoel haar magnetron naar de openbare ruimtes om daar haar eten op te warmen.

In het enkele jaar dat de huurder woonachtig is geweest in het appartementencomplex, heeft de politie wel 94 overlastmeldingen over de huurder ontvangen. De politie en de verhuurder hebben de huurder vele malen op haar gedrag aangesproken, maar dit heeft niet mogen baten. De verhuurder vorderde daarom ontruiming van het gehuurde.

Wat was de uitspraak van de kantonrechter?

De kantonrechter acht aannemelijk dat de huurder al een langere tijd ernstige overlast aan omwonenden toebrengt en dat de huurder zich daardoor niet als een goed huurder heeft gedragen. De huurder schiet daarmee tekort in haar verplichtingen uit de huurovereenkomst. De vordering van de verhuurder wordt toegewezen.

Dat de huurder niet openstond voor hulpverlening en dat er bij de verhuurder geen draagvlak meer bestond voor continuatie van de huurovereenkomst, draagt bij aan het oordeel van de kantonrechter. De omwonenden zijn voornamelijk senioren die (ook) in meer of in mindere mate zorg en/of hulp nodig hebben. Hun huurgenot wordt zodanig aangetast, dat zij niet meer zonder angst gebruik kunnen maken van hun eigen woning en gemeenschappelijke ruimten. Dat is onacceptabel.

Aandachtspunt voor de verhuurder?

Een verhuurder kan verplicht zijn om op te treden tegen overlast als de ene huurder overlast ervaart van de andere huurder. Wanneer de verhuurder in dat geval niet in actie komt, kan dat een gebrek opleveren in de zin van artikel 7:204 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Indien er sprake is van een dergelijk gebrek, kan de huurder die overlast ervaart onder andere aanspraak maken op huurprijsvermindering. Het is daarom voor een verhuurder van belang dat een hij zich voldoende inspant om een overlastsituatie een halt toe te roepen.

In deze uitspraak is het natuurlijk overduidelijk dat omwonenden ernstige overlast ondervinden door de huurder en dat de verhuurder tegen deze huurder op moet treden. Dit is niet altijd zo duidelijk. Denk aan de situatie van een burengeschil waarbij meerdere huurders betrokken zijn. Welke huurder moet er dan worden aangesproken? In de volgende blogs zal ik twee uitspraken bespreken waarin meerdere huurders betrokken zijn bij een geschil.

Dit artikel is geschreven door Marieke Thijssen en Julia Hermsen.

Vragen?

Ben je verhuurder en heb je vragen over dit onderwerp? Zit je zelf in een dergelijke situatie en weet je niet welke stappen er nu ondernomen kunnen worden? Neem dan contact op met Marieke Thijssen. Voor overige vragen met betrekking tot het huurrecht kan je uiteraard ook bij ons terecht.

Op de hoogte blijven?

Wil je deze blogs standaard ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief Vastgoedzaken om op de hoogte gehouden te worden.